Foto: Daniel Lönnbäck/IKON

Välkommen till Konfirmationsgudstjänst

Här nedan kan du se konfirmationsgudstjänsten den 26 september 2021

Konfirmanderna har arbetat med de olika fraserna i kyrkans Trosbekännelse och målat bilder utifrån tankar.