Foto: Illustration: Hanna Wallenberg

Swisha din kollekt eller gåva

Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. Nu kan du lämna din kollekt eller gåva via mobiltelefonen med Swish.

Du kan swisha din kollekt under söndagens gudstjänst samt måndagen efter. Swishnumret är 123 115 94 17. Nedan finns söndagarnas kollektändamål. Genom att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma. Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger till lokala behov.  

Swishnummer

Piteå församlings swish-nummer: 123 115 94 17
Du swishar betalningen genom att ange ett swish-nummer (se nedan), belopp och eventuellt meddelande i Swish-appen.

Vad är Swish?

Pengarna förs över direkt till bankkontot. Lika enkelt och säkert som i internetbanken och mobilbanken. Betalningarna godkänns med hjälp av mobilt BankID. Swish är ett enkelt sätt att överföra pengar via mobiltelefonen. Det enda du behöver är mottagarens swishnummer (företag, föreningar, organisationer) eller mobilnummer (privatpersoner).

Swish - kom igång

För att kunna skicka pengar behöver du ladda ner Swish-appen "Swish-betalningar" och "BankID säkerhetsapp". Du anmäler dig till Swish via din internetbank på din dator eller mobiltelefon. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. Mer information på www.getswish.se (öppnas i nytt fönster)

Till vad går kollekten?

Under 2022 går kollekten till ändamålen som nämns nedan.

 • 1 januari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 2 januari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 6 januari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete – Julkampanjen avslutas

 • 9 januari - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar

 • 16 januari - Diakonikassan i Piteå församling

 • 23 januari - Svenska Bibelsällskapet

 • 30 januari - Svenska Kyrkans Unga

 • 6 februari - Luleå stifts Norra och Södra Kyrkosångsförbund (fördelning 50/50)

 • 13 februari - ACT Svenska kyrkan och EFS mission (fördelning 50/50) 

 • 20 februari - Svenska kyrkan i utlandet 

 • 27 februari - ACT Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen startar 

 • 2 mars - 

 • 6 mars - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 13 mars - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 20 mars - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 27 mars - Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund, (fördelning 50/50) 

 • 3 april - EFS Missionsförening Piteå 

 • 10 april - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 14 april - Diakonikassan i Piteå församling 

 • 15 april - Credo – Sveriges evangeliska student och gymnasierörelse

 • 17 april - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 18 april - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 24 april - Diakonikassan i Piteå församling

 • 1 maj - EFS Piteå

 • 5 maj - Kyrkstugeägarnas intresseförening

 • 15 maj - Sveriges Kristna Råd

 • 22 maj - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 26 maj - Svenska Kyrkans Unga och Salt (Barn och unga i EFS)

 • 29 maj - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 5 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 6 juni - 

 • 12 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 19 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete och EFS Mission

 • 25 juni - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 26 juni -  Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar

 • 3 juli - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 10 juli - Diakonikassan i Piteå församling

 • 17 juli - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 24 juli - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 31 juli - Svenska kyrkan i utlandet 

 • 7 augusti - Diakonikassan i Piteå församling

 • 14 augusti - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 21 augusti - Hela Människan 

 • 28 augusti - ACT Svenska kyrkans internationella arbete och EFS Mission

 • 4 september - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift

 • 11 september - Diakoniinstitutionerna

 • 18 september - Ekumenisk rikskollekt, Kyrkornas världsråd 

 • 25 september - EFS Missionsförening Piteå 

 • 2 oktober - Svenska kyrkan i utlandet

 • 9 oktober - Sveriges kyrkosångsförbund

 • 16 oktober - HOPP Piteå (Förening mot sexuella övergrepp)

 • 23 oktober - Asylrättscentrum

 • 30 oktober - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift

 • 5 november - Svenska kyrkan i utlandet

 • 6 november - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 13 november - ACT Svenska kyrkans internationella arbete

 • 20 november - Diakonikassan Piteå församling 

 • 27 november - ACT Svenska kyrkans internationella arbete (start för julkampanj)

 • 4 december - ACT Svenska kyrkans internationella arbete och EFS Mission

 • 11 december - Svenska Kyrkans Unga 

 • 18 december - ACT Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)

 • 25 december - Svenska Kyrkans Unga i Luleå 

 • 26 december - ACT Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)