Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Swisha din kollekt eller gåva

Det finns fler sätt att dela med sig på än att lägga pengar i kollekthåven. Nu kan du lämna din kollekt eller gåva via mobiltelefonen med Swish.

Du kan swisha din kollekt under söndagens gudstjänst samt måndagen efter. Swishnumret är 123 115 94 17. Nedan finns söndagarnas kollektändamål. Genom att ge kollekt bidrar du till en rättvisare värld, långt borta men också här hemma. Ibland går kollekten till katastrofbistånd till människor i omedelbar nöd, andra gånger till lokala behov.  

Swishnummer

Piteå församlings swisch-nummer: 123 115 94 17
Du swishar betalningen genom att ange ett swish-nummer (se nedan), belopp och eventuellt meddelande i Swish-appen.

Vad är Swish?

Pengarna förs över direkt till bankkontot. Lika enkelt och säkert som i internetbanken och mobilbanken. Betalningarna godkänns med hjälp av mobilt BankID. Swish är ett enkelt sätt att överföra pengar via mobiltelefonen. Det enda du behöver är mottagarens swishnummer (företag, föreningar, organisationer) eller mobilnummer (privatpersoner).

Swish - kom igång

För att kunna skicka pengar behöver du ladda ner Swish-appen "Swish-betalningar" och "BankID säkerhetsapp". Du anmäler dig till Swish via din internetbank på din dator eller mobiltelefon. Där kopplar du ihop ditt bankkonto med ditt mobilnummer. Mer information på www.getswish.se (öppnas i nytt fönster)

Till vad går kollekten?

Under 2019 går kollekten till ändamålen som nämns nedan.

 • 1 januari - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 6 januari - Svenska kyrkans internationella arbete – Julkampanjen avslutas

 • 13 januari - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar

 • 20 januari - Svenska Bibelsällskapet

 • 27 januari - Svenska kyrkans internationella arbete – Ett värdigare liv för Romer

 • 3 februari - Svenska kyrkans Unga i Luleå distrikt

 • 10 februari - Svenska Kyrkans Unga

 • 17 februari - Folkhögskolor i samarbete med Luleå stift

 • 24 februari - EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen

 • 3 mars - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen startar

 • 10 mars - Pitemissionen

 • 17 mars - Älvsby Folkhögskola

 • 24 mars - Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund

 • 31 mars - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen

 • 7 april - Diakoni I församlingen - akutkassa

 • 14 april - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen avslutas

 • 19 april - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 21 april - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 22 april - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 28 april - Kyrkstugeägarnas intresseförening

 • 5 maj - EFS Piteå

 • 12 maj - Sveriges Kristna Råd

 • 19 maj - Svenska Kyrkans Unga och Salt (Barn och unga i EFS)

 • 26 maj - Piteå Kristna Råd

 • 30 maj - Diakonala satsningar i Luleå stift - år 2019 flyktingarbetet i Luleå stift

 • 2 juni - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 9 juni - Luleå stifts vänstiftsarbete

 • 10 juni - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 16 juni - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 22 juni - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar

 • 23 juni - Havsbadskyrkan

 • 30 juni - Svenska kyrkans internationella arbete

 • 7 juli - ACT Svenska kyrkan
 • 14 juli - ACT Svenska kyrkan
 • 21 juli - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 28 juli - Diakonin i församlingen/akutkassa
 • 4 augusti - Svenska kyrkan i utlandet
 • 11 augusti - ACT Svenska kyrkan
 • 18 augusti - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 25 augusti - KRIK (Kristen idrottskontakt)
 • 1 september - Hela Människan
 • 8 september - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 15 september - Diakoniinstitutionerna
 • 22 september - Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK)
 • 29 september - Svenska kyrkan i utlandet
 • 6 oktober - ACT Svenska kyrkan
 • 13 oktober - Sveriges kyrkosångsförbund
 • 20 oktober - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
 • 27 oktober - Pitemissionen
 • 2 november - Svenska kyrkan i utlandet
 • 3 november - Stiftsinsamlingen 2019, för särskilt ändamål
 • 10 november - Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
 • 17 november - Svenska kyrkans internationella arbete
 • 24 november - P220 Ett värdigare liv för romer
 • 1 december - Svenska kyrkans internationella arbete (start för julkampanj)
 • 8 december - ACT Svenska kyrkan
 • 15 december - Svenska Kyrkans Unga
 • 22 december - Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)
 • 25 december - ACT Svenska kyrkan
 • 26 december - Luleå stifts vänstiftsarbete
 • 29 december - Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)