Sverigedemokraterna

1. Vilken är er nomineringsgrupps främsta fråga?

Kyrkan har sedan urminnes tider varit kristendomen och det svenska kulturarvets främste förkämpe. Därför anser vi att kyrkan framgent skall, tillsammans med övriga kristna kyrkor och organisationer, verka för en utökad spridning av kristendomen i Sverige.

2. Hur ska Svenska kyrkan bli än mer angelägen för människor?

Dagens moderna och progressiva politiska likriktning och dess idégods har skapat en ständigt föränderlig kyrka som tappar medlemmar och intresse. Vi vill leda tillbaka Svenska kyrkan till sina kärnverksamheter och stärka dess roll som majoritetskulturbärare.

Kontakt

Magnus Häggblad
E-post: magnus.haggblad@sd.se 

läs mer

Länk kommer!

kandidater

Se fullständig lista över Sverigedemokraternas kandidater.