Foto: Maria Fäldt

S:t Mary-kursen - Kom igång

S:t Mary-kursen är en ”kom igång kurs” i samarbete mellan Piteå församling och Framnäs folkhögskola som passar om du varit borta från arbete eller studier under en längre tid.

Vi jobbar med att ”komma igång” med livet igen med fokus på rehabilitering.
MARY står för Meningsfullhet, Arbetsgemenskap, Rehabilitering och Yrkesstolthet.

Detta förverkligar vi genom att vi jobbar med hälsa ur flera olika perspektiv. Vi har stort fokus på samtal och gemenskapen. Arbetsgemenskapen kommer när vi tillsammans gjuter ljus, syr, sticka, viker påsar, gör braständare mm. Inga förkunskaper behövs för att delta.

Vi börjar kl. 09.00 på morgonen var och en avslutar efter eget behov under dagen. Vi möter dig efter dina behov.

Känns det intressant? Ring till S:t Mary för studiebesök!