Samtal och stöd

Diakoni, samtal och stöd - Så kan vi stötta dig! Att delta i samtalsgrupperna om sorg är kostnadsfritt.

"Omsorg i praktiken" - Behöver du få tala med någon, själavård, bikt, hembesök eller delta i någon gruppverksamhet? Vi finns för att ge stöd när du behöver.

Samtal

Alla behöver vi någon att tala med ibland. Här finns någon som vill och har tid att lyssna. Kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Diakon och präst erbjuder samtal som ett stöd i vardagen och i krissituationer. Samtalen sker efter överenskommelse. Är du i akut behov av att få samtala med någon nattetid, mellan 21.00-06.00, kan du kontakta jourhavande präst via 112. Uppge att du vill prata med jourhavande präst.

besöksverksamhet

Präster, diakoner och volontärer i besöksverksamheten gör vid önskemål hembesök. Besöksverksamheten är ett sätt att bygga broar mellan människor i Piteå församling.

  • Du som vill ha besök, ta en promenad, fika med någon, lära känna någon ny och kanske känna dig mindre ensam, tveka inte att höra av dig med frågor och funderingar till Linda (se kontaktuppgifter längre ned).
  • Du som vill vara volontär i besöksverksamheten får en introduktion till ditt uppdrag och en kontaktperson som du kan vända dig till om du behöver hjälp i uppdraget. Du kommer att ingå i en volontärgrupp som träffas någon gång under terminen.

Kontakt:
Helén Johansson, präst, 0911-27 41 14.

sorgegrupp - samtalsgrupp om sorg

Att mista en närstående är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation. Församlingen inbjuder kontinuerligt till olika samtalsgrupper om sorg. En enkel gemenskap med möjlighet att få dela tankar om sorg, ensamhet och hopp. Höstens sorgegrupp startar i september. Inbjudan sker via brev eller annons i Piteå-Tidningen.
Gruppen leds av präst och diakon.

Sorgegrupper hösten 2021: 

DAGTID
Start tisdag 5 oktober, kl 10.30-12.00.
Plats: Kyrkcenter, Nygatan 23 Piteå.
Ledare: Lars Dahlbäck, präst och
Anna-Stina Eriksson, diakon.
Anmälan senast 30 september till:
Anna-Stina Eriksson 0911-27 41 12,
anna-stina.eriksson@svenskakyrkan.se

KVÄLLSTID
Start torsdag 7 oktober kl. 18.30-20.30.
Plats: Margretelund, Affärsg. 17 Öjebyn
Ledare: Helen Johansson, präst och Anna-Carin Roos, diakon.
Anmälan senast 30 september till: Anna-Carin Roos 0911-27 41 30,
anna-carin.roos@svenskakyrkan.se

riktad sorgegrupp - att dela sorgen

Du som är i yrkesverksam ålder och har förlorat en närstående genom olycka, suicid eller plötsligt dödsfall inbjuds till samtalsgrupp.

Start tisdag 19/10 kl 18.30,
Kyrkcenter, Nygatan 23
Anmälan senast 15 oktober!


Frågor och anmälan, kontakta:
Viktor Fredriksson, sjukhuspräst, 0911-27 41 09
viktor.fredriksson@svenskakyrkan.se

Linda Jele, sjukhusdiakon, 0911-27 40 29
linda.jele@svenskakyrkan.se

I alla sorgegrupper arbetar vi under tystnadsplikt!

Bikt, förbön och enskild nattvard

Vi står gärna till förfogande om du önskar bikt, förbön eller enskild nattvard.
Läs mer om bikt och själavårdssamtal

Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och hamna som patient på sjukhus väcker ofta många tankar, frågor och känslor både för patienten och för anhöriga. Sjukhuskyrkan finns till hjälp.
Läs mer om Sjukhuskyrkan

Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.
Läs mer om Diakoni och församlingens diakoner

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

Kontaktpersoner i Luleå Stift:

  • Carina Johansson, Diakon, Norrfjärdens församling
    Tel: 0911-20 08 71 (arbete)
    Mobil: 070-288 27 88
  • Dan Richardsson, Stiftsadjunkt
    Tel 0920-264711 (arbete)