Samtal och stöd

Diakoni, samtal och stöd - Så kan vi stötta dig! Att delta i samtalsgrupperna om sorg är kostnadsfritt.

"Omsorg i praktiken" - Behöver du få tala med någon, själavård, bikt, hembesök eller delta i någon gruppverksamhet? Vi finns för att ge stöd när du behöver.

Samtal

Alla behöver vi någon att tala med ibland. Här finns någon som vill och har tid att lyssna. Kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Diakon och präst erbjuder samtal som ett stöd i vardagen och i krissituationer. Samtalen sker efter överenskommelse. Är du i akut behov av att få samtala med någon nattetid, mellan 21.00-06.00, kan du kontakta jourhavande präst via 112. Uppge att du vill prata med jourhavande präst.

Besöksverksamhet

Besöksverksamheten är ett sätt att bygga broar mellan människor i Piteå.
Med några timmar av din tid kan du förändra en annan människas liv.
Du behövs! Du gör skillnad! 

Kontakt:

Piteå, Öjebyn 
Emma Nilsson, diakon, 0911-27 41 13.

Furuberg, Infjärden 
Lina Wikström, assistent i församlingsarbetet, 0911-27 40 26.

Sorgegrupp

Att mista en närstående är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation. Församlingen inbjuder kontinuerligt till olika samtalsgrupper om sorg. En enkel gemenskap med möjlighet att få dela tankar om sorg, ensamhet och hopp. Inbjudan sker via brev och annons. Gruppen leds av präst och diakon. 

I alla sorgegrupper arbetar vi under tystnadsplikt!

Bikt, förbön och enskild nattvard

Vi står gärna till förfogande om du önskar bikt, förbön eller enskild nattvard.
Läs mer om bikt och själavårdssamtal

Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och hamna som patient på sjukhus väcker ofta många tankar, frågor och känslor både för patienten och för anhöriga. Sjukhuskyrkan finns till hjälp.
Läs mer om Sjukhuskyrkan

Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.
Läs mer om Diakoni och församlingens diakoner

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

Kontaktpersoner i Luleå Stift: