Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal och stöd

Diakoni, samtal och stöd - Så kan vi stötta dig! Att delta i samtalsgrupperna om sorg är kostnadsfritt.

"Omsorg i praktiken" - Behöver du få tala med någon, själavård, bikt, hembesök eller delta i någon gruppverksamhet? Vi finns för att ge stöd när du behöver.

Samtal

Alla behöver vi någon att tala med ibland. Här finns någon som vill och har tid att lyssna. Kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Diakon och präst erbjuder samtal som ett stöd i vardagen och i krissituationer. Samtalen sker efter överenskommelse. Är du i akut behov av att få samtala med någon nattetid, mellan 21.00-06.00, kan du kontakta jourhavande präst via 112. Uppge att du vill prata med jourhavande präst.

Hembesök 

Präster, diakoner och volontärer i gruppen "Tillsammans" gör vid önskemål hembesök. Tillsammans - En guldkant i tillvaron. Verksamheten Tillsammans är ett sätt att bygga broar mellan människor i Piteå församling. Besöken utförs av volontärer och är till för dig som vill:

 • Ha besök
 • Ta en promenad
 • Fika med någon
 • Känna dig mindre ensam
 • Lära känna någon ny

Kontakt:
Karin Lundberg, 0911-27 40 23 (för Piteå och Öjebyn)
Linda Jele, 0911-27 40 29 (för Infjärden)
Läs mer om gruppen Tillsammans

sorgegrupp - samtalsgrupp om sorg

Att mista en närstående är svårt på många sätt. Ibland kan det kännas bra att få dela erfarenheter med andra som upplevt en liknande situation. Församlingen inbjuder kontinuerligt till olika samtalsgrupper om sorg. En enkel gemenskap med möjlighet att få dela tankar om sorg, ensamhet och hopp. Höstens sorgegrupper startar i oktober. Dag- och kvällstid erbjuds. Inbjudan sker via brev eller annons i Piteå-Tidningen. Gruppen leds av präst och diakon.

Daggrupp: 

Start torsdag 3/10 kl. 14.00 i Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå.
Ledare: Ola Marklund, präst, Karin Lundberg, diakon.
Frågor och anmälan senast 27/9 till:
Karin Lundberg, 0911-27 40 23, karin.m.lundberg@svenskakyrkan.se

Kvällsgrupp

Start tisdag 1/10 kl 18.30, Infjärdens kyrka. 
Ledare: Linda Jele, diakon och Lars Dahlbäck, präst.
Frågor och anmälan senast 25/9 till:
Linda Jele, 0911-27 40 29, linda.jele@svenskakyrkan.se

riktad sorgegrupp - startar till hösten!

Du som förlorat en närstående genom olyckshändelse, suicid eller plötsligt dödsfall är välkommen till en samtalsgrupp om sorg. Här får du dela tankar och känslor med andra i liknande situation. Vi vänder oss till dig som är i yrkesverksam ålder. Gruppen träffas kvällar i Kyrkcenter, Nygatan 23, vid sex tillfällen. Gruppen leds av personal från Sjukhuskyrkan.
Kontakt och anmälan: Ewa Nilsson, 0911-27 40 60
ewa.h.nilsson@svenskakyrkan.se

I alla sorgegrupper arbetar vi under tystnadsplikt.

Bikt, förbön och enskild nattvard

Vi står gärna till förfogande om du önskar bikt, förbön eller enskild nattvard.
Läs mer om bikt och själavårdssamtal

Sjukhuskyrkan

Att bli sjuk och hamna som patient på sjukhus väcker ofta många tankar, frågor och känslor både för patienten och för anhöriga. Sjukhuskyrkan finns till hjälp.
Läs mer om Sjukhuskyrkan

Diakoni

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete och betyder omsorg och respekt för varje människa. Utgångspunkten är glädjen och kärleken från Gud.
Läs mer om Diakoni och församlingens diakoner

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

Kontaktpersoner i Luleå Stift:

 • Carina Johansson, Diakon, Norrfjärdens församling
  Tel: 0911-20 08 71 (arbete)
  Mobil: 070-288 27 88
 • Dan Richardsson, Stiftsadjunkt
  Tel 0920-264711 (arbete)