Skatten - en ny söndagsskola

Skatten är ett unikt material för söndagsskolan och andra barngrupper. Det är kreativt, det har en genomtänkt teologi och pedagogik och det tar barnets egen tro på allvar.

I SKATTEN utgår man från tre grundperspektiv:
Gud, barnet, dig (där dig menar ledaren).

SKATTENS åtta teser om barn och tro:

  1. Barnets tro har samma värde som den vuxnes tro
  2. Barnets tro är under utveckling
  3. Barnets tro är förebildlig
  4. Barnets tro utmanar den vuxne
  5. Målet för barnets lärande är efterföljelse byggd på inre motivation
  6. Det viktigaste lärandet i tron sker i nära relationer
  7. Som lärande individer är barn och vuxna likvärdiga
  8. Söndagsskolan värnar om och vill se utveckling av hela barnet

Läs mer om Skatten  (öppnas i nytt fönster)