Foto: Magnus Aronsson/IKON

Själavård och bikt

Utifrån våra olika livssituationer och livsfaser växer det ofta fram ett behov av att få samtala med någon om det som rör ens eget liv. Ibland behöver vi någon "utomstående", som vi inte har några band till, som samtalspartner.

Själavård - enskilt samtal med tystnadsplikt

Det enskilda samtalet, själavården, kan vara ett vägledande samtal mitt i livet eller ett samtal utifrån ett specifikt behov. Det kan handla om livets alla frågor, sådant som smärtar och gör ont, men också sådant som väcker glädje och förväntan.  

Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Samtalet kan hjälpa dig i ditt andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning.  

Det är något naturligt att det uppstår kriser, utmaningar och kritiska skeenden i livet, det tillhör människolivets villkor. Utifrån våra olika livssituationer och livsfaser växer det ofta fram ett behov av att få samtala med någon om det som rör ens eget liv. Ibland behöver vi någon "utomstående", som vi inte har några band till, som samtalspartner.  

Församlingens diakoner och präster har som själavårdare tystnadsplikt. Dessa personer finns till för dig om du behöver någon att prata med.  

Bikt

Bikt är en personlig bekännelse inför Gud av sådant som man ångrar. I bikten får man överlämna sig och ta emot Guds förlåtelse. Det sker alltid i anslutning till ett själavårdssamtal med en präst.

Bikten är högst personlig med den biktande och en präst som de enda närvarande. Prästens absoluta tystnadsplikt är i detta fall total och unik i vårt samhälle. Det du anförtror prästen får inte yppas någonstans, inte ens i domstol, och du kan inte själv befria prästen från tystnadsplikten.
Bikten följer en särskild ordning och innehåller bland annat bön och löftesord.  

Kontakta gärna någon av församlingens präster för att boka tid för själavårdssamtal / bikt eller om du har frågor kring bikt. Du kan ta kontakt via telefon eller mejl.

Kontaktuppgifter finns här (öppnas i nytt fönster)