Projekt Hållplats Långträsk

Projektet avslutades 2015-12-31 men verksamheten i Långträsk och Koler har pågått fram till 2017-12-31 då behoven funnits fram tills dess.

2013-2014

Hösten 2013 inleddes Projekt Hållplats Långträsk av Piteå församling då Långträsk i januari 2013 fick en asylförläggning för ca 50 personer. I en liten by som Långträsk, med 200 invånare, kan ett asylboende för 50 personer komma att påverka bygden i stor utsträckning. Projektets syfte är att verka för sammanhållning, förståelse och utbyte mellan asylsökande och bybor.

Projektet handlar om att skapa mötesplatser och under året har aktiviteter såsom bakning, pyssel, virkning, innebandy, samtalsgrupper mm anordnats. Projektet har gett goda resultat och from september 2014 utökades projektet med ytterligare en halvtidstjänst.

2015 - 2016

Från och med januari 2015 gick Luleå Stift in och stöttar projektet med 250 000 kr under året. Vid årsskiftet 2015/2016 avslutades projektet Hållplats Långträsk, men Piteå församling valde att fortsätta driva verksamhet på egen hand. Under 2016 utökades arbetet i Långträsk med att omfatta Koler vilket kom att stödjas av Luleå Stift. Arbetet i Långträsk och Koler har handlat om svenskundervisning och Öppet Hus. Förmiddag med svenskundervisning och eftermiddag med aktiviteter under Öppet Hus där även lokalbor är välkomna. Aktiviteterna kan bland annat vara bakning, fika, handarbete, sällskapsspel, sportaktiviteter med mera.

2017

Under 2017 har församlingen haft verksamhet i Långträsk och Koler. Vid årsskiftet 2017/2018 har Piteå församling valt att avveckla verksamheten i Långträsk och Koler. Detta efter att ha drivit verksamhet med egna medel under att par års tid. Besökssiffrorna på mötesplatserna visar också på färre deltagare.

Läs kyrkoherde Mats Björks tankar om Långträsk och Koler.  

Julcafé (2015-12-03) 

I Långträsk rullar allt på som vanligt med aktiviteter och svensk undervisning. På onsdag den 9 dec har vi jul café med focus på julen. Vi ska pyssla tillsammans, lyssna på julmusik och fika. Det blir glögg, pepparkakor och annat fika. Vi ser alla fram emot Julcaféet! 

Asylboende i konkurs (2015-09-20) 

Asylförläggningen, HLP Invest, försattes tisdagen den 15 september i konkurs. I dagsläget finns cirka 40-50 asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Långträsk. Verksamheten i Projekt Hållplats Långträsk fortgår tills församlingen vet något mer. Piteå kommun har beslutat att ta emot fler flyktingar och Piteå församling avser finnas för dessa.  

Bussresa till Svansele  (2015-09-09)

Hela dagen flöt på bra trots att det började lite spännande med en pungtering på bussen. Busschauffören lyckades tack och lov fixa det så vi kom iväg i tid. På vägen hem var många trötta och några sov i bussen. Det blev en mycket uppskattad och glädjefylld resa för alla.  

Alla var euforiska, kamerorna gick varma och flera gick runt flera gånger. Vi försökte berätta och förklara så gott det gick. Några satt vi den öppna elden och bara njöt. Något barn var lite rädd för den uppstoppade björnen. Alla resenärer, både bybor och asylsökande var nöjda och glada. Alla pratade och umgicks. 

Filmvisning - Vi fick se en film om Svansele, dess djur, gamla skördetider och hur flottning gick till. Sen var det dags för en rundtur, 11 rum fyllda av olika djur, fällor som snaror och fångstgropar samt olika jaktvapen.    

Vi var cirka 50 förväntansfulla personer som åkte buss till Svansele och vädret var på vår sida. När vi kom fram fick vi välja mellan ren kött, älg kött, och ädel fisk som var tillagat över öppen eld utomhus. Till detta bjöds vi på stekt potatis och grönsaker samt den "hemliga" såsen gjord på olika bär. Vi åt på med träbestick på trätallrikar, vilket uppskattades och var en annorlunda upplevelse för många.   Barnen fick välja mellan plättar och köttbullar. Alla tyckte det var väldigt gott och alla smakade lite av allt. Den goda måltiden avslutades med kaffe. Under hela besöket fanns det att tillgå kaffe och glass.  

 /Eva Salomonsson, projektledare Hållplast Långträsk 

Gläds åt nya möjligheter! (2015-06-25)

Piteå församling är en av de trettiofem församlingar i Svenska kyrkan som får dela på fem miljoner kronor. Församlingen och projekt Hållplats Långträsk gläds åt de möjligheter som bidraget på 200 000 kr medför.

Under åren har Piteå församling haft riktad verksamhet med syfte att verka för sammanhållning, förståelse och utbyte mellan asylsökande och bybor. I projektet arbetar två halvtidsanställda med att skapa mötesplatser och aktiviteter. I grund och botten handlar det om att försöka skapa en meningsfull väntan för de asylsökande.

Fokus ligger på gemenskap samt skapa aktiviteter och mötesplatser. Det innefattar bland annat bakning, fika, handarbete, sällskapsspel, svensk undervisning, bastubad, öppen kyrka för bön, sportaktiviteter som innebandy och pingis.

Tillskottet på 200 000 kr välkomnas och går i första hand till att kunna avlöna de två deltidsanställda som Piteå församling har på plats för att driva det påbörjade projektet vidare.

Sedan finns det, om möjlighet finns, planer för:

  • försöka fixa iordning hockey-rinken så alla som vill får prova åka skridskor.
  • variera öppettider under veckan med både dagtid och kvällstid.
  • samtalsgrupper, en för kvinnor och en för män.
  • fler utflykter, där de asylsökande får uppleva Norrbottens natur och kultur.
  • fler informationskvällar med bland annat polis, brandkåren, landsting med flera.
  • inköp av verksamhetsmaterial med mera.

Fakta

Kyrkomötet 2014 beslöt att uppdra till kyrkostyrelsen ”att skyndsamt ordna former för ekonomiskt bistånd till församlingarnas arbete med flyktingar och asylsökande”. Syftet är att stärka Svenska kyrkans lokala arbete med den här målgruppen. Församlingar har därefter haft möjlighet att ansöka om medel till arbetet med flyktingar och asylsökande. Det kan till exempel handla om att bygga upp eller utöka psykosociala insatser för denna målgrupp t.ex. samtalsstöd, mötesplatser, svenskundervisning, utflykter, studiebesök och arbete med kreativa uttryck (bild, musik, drama). Medlen ska främst användas för arbete riktat till personer (barn och vuxna) som befinner sig i asylprocessen i Sverige och inte exempelvis EU migranter eller andra utsatta grupper.

Kontakt

Mats Björk, kyrkoherde
Piteå församling
Tel: 0911-27 40 37