Pitemissionen

Pitemissionens vision är att Piteå blir en stad där alla får möjligheten att leva ett värdigt liv.

pitemissionens värdegrund

En kristen människosyn är utgångspunkt för hur Pitemissionens verksamhet utformas. Med kristen människosyn menar vi:

  • att varje människa är skapade till Guds avbild och har rätt till ett värdigt liv.
  • att varje människa är unik och har ett oinskränkt värde.
  • att varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och andliga behov.
  • att hopp och tro är en kraft som kan möjliggöra förändring i människors liv.
  • att grundläggande rättigheter gäller för alla människor oavsett social ställning i samhället, ras, kön, sexuell läggning eller religion.
  • att varje människa skall bemötas med respekt.

Verksamhets idé

Pitemissionen ska arbeta diakonalt för att hemlösa och utsatta människor i Piteå får ett värdigt liv. Arbetet innefattar både akuta och långsiktigta insatser. Arbetet genomsyras av tilltron till varje människas egen förmåga. Pitemissionen ska arbeta för att synliggöra samhällets orättvisor och uppmuntra enskilda individer, organisationer och institutioner till att engagera sig för förändring.

  • Pitemissionen vill hjälpa människor som lever i hemlöshet att återfå tron på sin egen förmåga och att de har egna resurser till förändring.
  • Pitemissionen vill ge en grund till förändring genom trygghet, värme, värdighet och ny kunskap. Pitemissionen vill vara en växtplats för de hemlösa i Piteå.
  • Pitemissionen vill fungera som en sluss vidare till andra kontakter och för den som vill förändra sin livssituation.
  • Pitemissionen vill vara en samordningsfunktion för strukturerad samverkan mellan organisationer och sociala aktörer.

Samarbete

Pitemissionen är ett samarbete mellan kyrkorna i Piteå via Piteå kristna råd.

Läs om Förprojektet