Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Vuxenväg till tro

Nyhet Publicerad

En vandring i flera steg. Så kan höstens Vuxenväg till tro - katekumenat - beskrivas. Start tisdag 11 september i Kyrkcenter, Nygatan 23.

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och det kristna budskapet? Då kan Vuxenväg till tro - katekumenatet - vara någonting för dig. Det vänder sig till vuxna som vill döpas eller konfirmeras, vill samtala om eller söker en tro.

Vi träffas ungefär varannan vecka under två terminer, och startar med en pröva på-kväll tisdag 11 september klockan 19-21.

I den tidiga kristna kyrkan innebar katekumenatet dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Då, liksom nu, är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.

Vad kännetecknar katekumenatet?

  • Att få lära sig mer om dopet
  • En vandring i flera steg som börjar i våra egna livsberättelser
  • Gruppen uppmärksammas i några särskilda gudstjänster för att markera att katekumenatet angår hela församlingen
  • Människosyn - Människan bär på erfarenhet av Gud och kan lära sig mer om Gud genom andra människor
  • Kunskapssyn - Nutidens frågor och erfarenheter är viktiga och kan speglas i Bibelns berättelser och kyrkans tro
  • Tiden – två terminer – motsvarar ungefär ett konfirmandår
  • Det finns möjlighet att döpas eller att konfirmeras
  • När läsåret har gått så skingras gruppen och resan fortsätter

du är välkommen att vara med

Välkommen att vara med! Anmälan senast 10 september.
Dag och tid: Tisdagar 19-21. Plats: Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå