Någon vattnar blommorna på en grav.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dags för vårstädning på kyrkogården

Nyhet

För att underlätta vårstädningen ser vi gärna att gravlyktor och andra vinterdekorationer plockas bort under maj månad.

Piteå församlings kyrkogårdar förbereds nu för vår och sommar. Flertalet av 
kyrkogårdarna har dessutom automatisk bevattning (sprinklers) som startar i 
samband när församlingen börjar plantera sommarblommor. Vattenposterna slås på när tjälen gått ur marken.