Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Vår på kyrkogården

Snön smälter och på kyrkogårdarna har vårstädningen börjat. För att underlätta vårstädningen ser vi gärna att gravlyktor och andra vinterdekorationer plockas bort under maj månad.

På Piteå församlings kyrkogårdar förbereds nu för våren och sommaren. Snön smälter undan och vårstädningen har börjat.

För att underlätta vårstädningen ser vi gärna att gravlyktor och andra vinterdekorationer plockas bort under maj månad.

Flertalet av kyrkogårdarna har dessutom automatisk bevattning (sprinkler) som startar i samband med plantering av sommarblommor.

Vattenposterna slås på när tjälen gått ur marken.
Har ni några frågor, ring: 0911-27 40 00