Foto: Josefin Casteryd/IKON

Välkommen till kyrkan i advent

Nyhet Publicerad Ändrad

Här hittar du programmet för gudstjänster i adventstid.

Söndag 2 december

Öjeby kyrka
11.00 Adventsgudstjänst. Helén Johansson. Lars Nilsson. Öjeby kyrkokör. Kyrkkaffe.

Piteå kyrka
11.00 Adventsgudstjänst. Anna-Karin Jonsson. Piteå Kyrkokör. Anette Jernelöf. Nina Sandell fiol.

Söndag 18.00 Sinnesromässa med regnbågstema. Jimmy Berg. Malin Grönlund. Kören Blå Toner. Anna-Karin Jonsson. Karin Lundberg. Anette Jernelöf. Pizzabullar. Länkarna bjuder på kaffe.

Furubergskyrkan
11.00 Adventsgudstjänst. Lars Wangby. Furubergskören. Johan Grahn. Adventsfika.

Långträsk kyrka
14.00 Adventsgudstjänst i Långträsk kyrka. Mats Björk. Ewa Edström.

Samarbetskyrkan i Infjärden:
Infjärdens kyrka:
11.00 Adventsgudstjänst. Mats Björk. Ewa Edström. Kyrkokören. Mellanstadiekören. Barnkören. Kyrkkaffe.

Lördag 8 december

Furubergskyrkan
17.00. Ljusfest med Luciatåg. Scouterna, barnkören Johan Grahn, Hanna Dahlbäck m.fl

Söndag 9 december

Öjeby kyrka
11.00. Familjegudstjänst med barnkörernas julspel. Viktor Fredriksson, Maria Gustafsson, Eva Werner. Kyrkkaffe

Piteå kyrka
11.00 Högmässa. Simon Jonsson. Madeleine Westblad. Kyrkkaffe.

Furubergskyrkan
11.00 Nattvardsgudstjänst. Helén Johansson. Johan Grahn. Kyrkfika.

Samarbetskyrkan i Infjärden:
EFS Svensbyn:
11.00 Gudstjänst med nattvard. Lars Dahlbäck.

Infjärdens kyrka:
14.00 Julavslutning. Mellanstadiekören, pappornas julspel, Ewa Edström, Lars Dahlbäck, m fl

Onsdag 12 december

Långträsk kyrka
13.00. Markbygdsträffen i L ångträsk. Kom och sjung julens sånger! Rolf Ståhl, dragspel, Anette Jernelöf, sång, Mats Björk, kyrkoherde och sång. Glögg & Saffransbulle! Piteå församling. Samarr: PRO Långträsk.

Öjeby kyrka
19.00. Lions Luciakröning i Öjeby kyrka. Rosvikskören.

Söndag 16 december

Öjeby kyrka
11.00. Tillsammansmässa - gudstjänst på teckenspråk och svenska. Viktor Fredriksson, Anna Yttergren m. fl. Kyrkkaffe på Margretelund.

Piteå kyrka
11.00 Mässa. Lars Wangby. Kyrkkaffe.

Furubergskyrkan
11.00 Gudstjänst. Helén Lindbäck. Sven-Ivar Lidström. Adventsfika.

Samarbetskyrkan i Infjärden:
Infjärdens kyrka:
11.00. Nattvardsgudstjänst. Ola Marklund, Ewa Edström. Julkören. Kyrkkaffe.

Söndag 23 december

Öjeby kyrka
11.00. Gudstjänst. Margit Johansson, Lars Nilsson. Kyrkkaffe

Piteå kyrka
Gemensam gudstjänst i Öjeby kyrka.

Furubergskyrkan
Gemensam gudstjänst i Öjeby kyrka.