Bild på kyrkoherde Richard Asplund
Foto: Maria Fäldt

Välkommen Richard Asplund

Nyhet Publicerad

Piteå församlings nya kyrkoherde Richard Asplund började arbeta första veckan i januari. På grund av den pågående pandemin har vi inte kunnat välkomna honom såsom vi brukar utan får avvakta framåt våren.

I senaste numret av Gloria tog vi pulsen på vår nya kyrkoherde. Här kan du läsa reportaget och kyrkoherdens tankar kring att vara kyrka mitt i en pandemi, mångfald och medlemsprognoser. 

Ny kyrkoherde: Richard Asplund

Som kyrkoherde blir Richard Asplund ansvarig för verksamhet och personal. Hans självdistans får honom att vilja rikta fokus från honom som person till betydelsen av gemensamma insatser.
– Jag tänker att det handlar om ett tillsammansperspektiv. Det ligger mycket fokus på att en ny kyrkoherde kommer, och det har sitt berättigande, men jag tänker mer att det ska bli roligt att jobba tillsammans med både personal och de som står i kontakt med församlingen.
– Jag har positiva ingångsvärden med mig från mina tidigare erfarenheter av församlingen. Att börja något nytt är alltid osett. Situationen är också speciell i och med pandemin. 

Du kommer närmast från Nederluleå församling där du varit biträdande kyrkoherde i sex år. Vad handlar det uppdraget om?
– Lite kort kan man säga att jag stöttar ordinarie kyrkoherde i hans roll. En stor del handlar om personalfrågor för präster, diakoner och pedagoger. Med åren har arbetet också handlat om att leda arbetet tillsammans med ordinarie kyrkoherde och ersätta honom när han inte kunnat närvara i olika sammanhang. 
– När det kommer till kyrkoherderollen har jag inte haft det fulla ansvaret, men så gott som den totala insynen.

Hur kommer det sig att du blev präst?
– Jag tänkte bli maskiningenjör först och pluggade teknisk inriktning på gymnasiet. Men Gud har alltid funnits i mitt liv. När jag gjorde lumpen blev jag tillfrågad om att göra ungdomspraktik i Infjärdens kyrka. Jag var så less på lumpen att jag tackade ja. Där fick jag känslan att jag ville fortsätta på det spåret. Jag sökte till Johannelunds teologiska högskola och började plugga.

På vilket sätt menar du att Gud alltid har funnits i ditt liv?
– Jag växte upp i ett sammanhang där både Svenska kyrkan och EFS ingick. För mig var det inget konstigt. Men jag tror att många var bekymrade om jag var kristen. Jag kanske inte var Guds bästa barn under min uppväxt och lite busig och vild. Det handlade nog mer om att andra var oroliga.
– Jag tänker inte att det är jag som har beslutat mig för att tro. Jag har bara konstaterat att hur jag än försöker intellektualisera det, så har det alltid funnits en tro på Gud.

Du har bland annat varit rektor vid Älvsby folkhögskola i tio år. Vad kan du berätta om det?
– Det var en spännande tid. Jag lärde mig mycket om folkbildningens idé om att ha tilltro till människor och deras egen förmåga att ta ansvar och utvecklas. Det präglade verksamheten och tankesättet finns med mig än idag.

Vilka utmaningar ser du för Piteå församling?
– Den första tiden för min del kommer att präglas av pandemins effekter. Pandemin är förskräcklig och förfärlig, och den innebär utmaningar. I grunden förändras inte kyrkans uppdrag men förutsättningarna. Jag tror att man måste ha modet att leva i den tid som är.
– Jag har några grundläggande idéer som präglar mig som person. När det kommer till vad som ska göras och hur det ska bli gjort, tänker jag att det måste ske i samspel med den kompetens och förmåga som finns bland personal och piteåbor.

Richard tycker om att vara i sammanhang där människor får vara bekväma att uttrycka sin andlighet.
– Det är inte min uppgift att säga till människor om vad som är rätt och fel, men jag ser det som en stor uppgift att ta emot den längtan som finns bland människor att få tillhöra en gemenskap.

Hur kan mångfaldsarbete ta sig uttryck i en församling?
– Varje människa har ett unikt värde och i relation till det har kyrkan ett uppdrag att försvara det. Kyrkans uppdrag är i grunden att ta emot människor som vill komma till kyrkan. Den största utmaningen är att stå upp för kärleken. Med den ingången är det viktigt att slå vakt om kärlekens kännemärken som rymmer många olika uttryck.
– Jag vet att Piteå församling kommer att arbeta med regnbågsnyckeln, som är en utbildningsprocess från Luleå stift. Det är bra tillfällen att prata om HBTQ-frågor, men också om normfrågor. Jag förstår att det i något avseende kan vara kontroversiellt att säga de orden, men jag tycker inte att det är särskilt kontroversiellt att stå upp för människors längtan att få känna tillhörighet.

Medlemsprognoser visar en negativ trend. Hur kan Svenska kyrkan vara relevant för människor som inte har någon relation till kyrkan?
– Om vi enbart fokuserar på att titta på medlemstapp, så är det ett fokus som inte kommer att ge fler medlemmar. Begreppet relevans kanske snarare handlar om människor tycker att det finns anledning att vara medlem.
– Medlemsfrågan är central och viktig. Om kyrkan lever nära sitt uppdrag, då tror jag att den är relevant. Vi lever i en mångkulturell värld med människor som har helt andra livstydningar och befinner sig i andra sammanhang. Det är viktigt att ha respekt för det och förstå sammanhanget. Kyrkan behöver leva i närhet och i engagemang till vad man kan kalla samhället. Samhället är ingen annan värld, utan det är vår gemensamma värld.

Hur ser din familj ut?
– Jag är gift med Eva-Britt och vi har tre vuxna barn. Nu har vi tre barnbarn och ett fjärde som kommer i december. 

Richard beskriver sig som ganska praktiskt lagd och han tycker om att arbeta med händerna. En del musikutövande och idrott blir det också.
– Jag snickrar gärna och har nyligen byggt ut lekstugan med ett förråd för trädgårdsredskap. Det slutade med att jag gjorde ett litet torn på lekstugans ena gavel. Det blev en lekplats för barnbarnen samtidigt som det funkar som ett förråd, plus att det ser ut som en kyrka.
– Att jag som präst har en liten kyrka på gården kan jag bjuda på. I det projektet ryms lite av den jag är. Jag kan se humorn i det. Jag tänker mig att Gud ler åt det märkliga i byggnadens utformning.

RICHARD SVARAR, FEM SNABBA FRÅGOR

Sol- eller vintersemester
Julafton eller födelsedag
Kollektivt eller egen bil
Vår eller höst
Kaffe eller te

FAKTA: RICHARD ASPLUND

  • Ålder: 59 år. Familj: Fru, tre vuxna barn, tre barnbarn och ett fjärde på väg. Bor i Blåsmark.
  • Tre år på Johannelunds teologiska högskola.
  • Ungdomspastor, Vasakyrkan i Umeå. 
  • Pastor, EFS Piteå.
  • Distriktsföreståndare, EFS Norrbotten.
  • Rektor, Älvsby folkhögskola
  • Pastorsadjunkt, Piteå församling.
    Richard genomförde även undersökningen ”Kyrka på stan” om kyrkans närhet till människor i Piteå.
  • Biträdande kyrkoherde, Nederluleå församling.

Reportage ur Gloria nr 3-4 2020

Läs hela numret nedan: