Foto: Magnus Aronson/IKON

Vägen vidare 2022

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi träffas måndagar i Margretelund för att äta soppa och gott bröd, kostnadsfritt. Sedan har vi kreativ verkstad och meditativ stund. För dig mellan 18-50 år. Du har bestämt dig för att bryta med en destruktiv livsstil, social isolering eller tidigare missbruk.

Den svåraste och mest...
sårbara perioden för en människa som valt att bryta med en destruktiv livsstil är precis när beslutet tagits. Ett nytt liv ska byggas med nytt innehåll 
och nya gemenskaper och vänner. Det är lätt att känna sig utsatt och ensam.
Här kan vi tillsammans vara ett stöd för varandra. 

Låt Vägen vidare bli... 
en plats där du kan få styrka och hjälp att gå vidare i livet. Ge dig själv chansen till gemenskap med en läkande kraft där värme och människokärlek är grundvärden. Bit för bit bygger vi självkänsla på vägen mot en starkare identitet.

Vägen vidare
En öppen mötesplats för dig mellan 18-50 år, och som känner att det är dags för förändring! Det kan handla om att du vill bryta med en destruktiv livsstil eller bryta en social isolering. Det kan även handla om hitta vägar från ett tidigare missbruk

Alla är välkomna oavsett tro eller religion.

Vi träffas måndagar varje vecka för att tillsammans äta soppa och gott bröd, kostnadsfritt. Sedan har vi kreativ verkstad med tema: återbruk/remake.
Dagen avslutas med en meditativ stund med ljuständning, musik och tid för stillhet. Välkommen att delta i det du själv vill vara med i. 

Datum: Måndagar kl. 12.00-14.30
Lokal: Margretelund, Affärsgatan 17 i Öjebyn, nedre ingången.  
Startar: Måndag 24 januari 2022. Det går bra att vara med valfri måndag!

Film om Vägen vidare