Foto: Maria Gustafsson

Underhållsarbete på Rönnskärs kapell

Med start 10 maj kommer Rönnskärs kapell att genomgå underhållsarbete.

Långt ute i Piteås vackra skärgård ligger ön Pite-Rönnskär. Rönnskärs kapell ligger på öns sydligaste spets som kallas Kyrkudden.

Detta händer i framöver:

  • Med start måndag 10 maj kommer taket att bytas ut till brädtak.
  • Fasaden kommer att målas om med likadan kulör som den befintliga.

Kapellet är K-märkt och Piteå församling har tillstånd av länsstyrelsen i Västerbotten att genomföra reparationerna.

Kontakt Piteå församling
Växel: 0911-27 40 00