Foto: Markus Beckford, True North Production/True North/Josefin Casteryd/IKON

Tack för din gåva!

Nyhet Publicerad Ändrad

Tillsammans gör vi skillnad! Under perioden 1 januari till 31 december 2020 har Piteå församling samlat in och skänkt 55 298 kronor till Act Svenska kyrkan.

Under 2020 har insamlingsmålen till Act Svenska kyrkan varierat,
men budskapet är detsamma: Vi lever alla under samma himmel.

I Piteå församling har insamlingsarbete bedrivits på många olika sätt,
alla med syftet att bidra till en bättre värld. 

Under perioden 1 januari till 31 december 2020 samlade Piteå församling in och skänkte 55 298 kronor till Act Svenska kyrkan. I det nämnda beloppet ingår alla inbetalningar från församlingskollekter och insamlingsaktiviteter.

Kollekter: 35 778 kr.
Övrigt insamlat: 19 520 kr.
Totalt: 55 298 kr.

Tack för din gåva! Den gör skillnad!

Läs mer om hur Act Svenska kyrkan bedriver sitt arbete:

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.