Foto: Emma Dahlbäck

Synenämnd i Öjeby kyrkstad

Nyhet Publicerad Ändrad

En ny synenämnd har bildats. Den har som uppgift att värna om och bevara kulturmiljön i Öjeby kyrkstad. Detta kommer synenämnden bland annat att göra genom så kallad tillsyn i kyrkstaden en gång per år.

Tillsynen går ut på att synenämnden går runt i ett särskilt område i kyrkstaden och noterar om det finns några förvanskningar i kulturmiljön. Tillsynen handlar helt och hållet om kyrkstugornas exteriörer. Synenämnden kommer även att lägga fokus på brandsäkerhet.

bakgrund

I Öjeby kyrkstad finns ett genuint intresse för att bevara kyrkstugornas unika karaktär. Mot bakgrund av detta har samtal förts mellan Piteå församling, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Piteå museum och Kyrkstugeägarnas intresseförening. Samtalen utmynnade i att synenämnden bildades. Aktörerna som nämnts ingår i synenämnden. Synenämnden är inte beslutande, men representerar personer som kan ta med sig frågor vidare för beslut.

vad innebär detta?

Onsdag 12 juni 2019 genomförs den första tillsynen i kyrkstaden.
(område 1 – se karta längre ned).

Under tillsynen kommer synenämnden att föra protokoll.
Protokollet kommer efter justering att finnas tillgängligt på församlingsexpeditionen, Nygatan 23 i Piteå. Om din kyrkstuga berörs eller är aktuell för åtgärder får du ett underlag med rekommendationer hemskickat för att upprätthålla kyrkstugans exteriör i ett gott skick.

Under året kommer vi även att skicka ut markupplåtelseavtal.
En förutsättning för att äga en kyrkstuga är nämligen att man har ett upplåtelseavtal med församlingen, som äger marken. I dagsläget finns enbart köpeavtal som reglerar försäljningen. Som en service till alla kyrkstugeägare kommer vi under året att skicka ut avtal kostnadsfritt för undertecknande. Mer information kommer.

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Och till alla kyrkstugeägare: det går alldeles utmärkt att ha fönsterluckorna öppna hela sommaren! Det blev en miss i formuleringen kring detta i brevet som ni fick och det ber vi om ursäkt för.

Inom rödmarkerat område gör synenämnden sin första tillsynsrunda 12 juni. Foto: Karta: Jan-Erik Pettersson

en levande kyrkstadssed

Som markägare har Piteå församling ansvar för att bevara kyrkstadsseden i Öjeby kyrkstad. Den nybildade synenämnden kommer att värna om kyrkstadssedens definition:

  • Kyrkstadsseden är en tradition från 1600-talet.
  • Kyrkstadens kammare och stugor är
    privatägda. Fortfarande fungerar de som tillfälliga bostäder vid besök i kyrkan och på kyrkplatsen.
  • Under framförallt storhelgerna befolkas stugorna. Fika och umgänge i kombination med kyrkliga och kulturella aktiveter lockar. Till vardags är kyrkstaden mer stilla.
  • Kyrkstadens särprägel vilar på den rättighet bygdens bönder hade att bygga en stuga vid kyrkan för att kunna uppfylla sin skyldighet att besöka kyrkan. Kyrkstadslivet blev en viktig social institution. Sedvänjan har under århundradena reglerats för att undvika sanitära problem och bränder.
  • Det sätt som kyrkstugorna används är världsunikt.

i synenämnden sitter...

Personer/representanter från 
Länsstyrelsen i Norrbotten
Kyrkstugeägarnas intresseförening
Piteå museum
Piteå kommun
Piteå församling samt representant från församlingens kyrkoråd.