Foto: Magnus Borg

Skylt till askgravlund

Nyhet Publicerad Ändrad

Vid gravsättning i askgravlund finns det möjlighet att beställa en namnskylt till självkostnadspris, för närvarande 1 400 kr. För beställning kontakta församlingsexpeditionen tel. 0911-27 40 80.