Foto: Free photos / Pixabay

Seminarium om pitesonen Rosenius

Nyhet Publicerad

Lördag 28 september kl. 13.00 i EFS Piteå, Malmgatan 5. Fri entré.

Program:
13.00 Inledning
13.15 Kjell Söderberg, ”Rosenius och Amerikaemigrationen”
14.15 Kaffeservering
14.45 Daniel Lindmark, ”Rosenius brev till rådman L P Wåhlin i Piteå”
15.45 Avslutning

C O Rosenius (1816-1868) var centralgestalten i 1800-talets stora väckelserörelse i Sverige. Han hade sina rötter i Pitebygden, där han också tillbringade sina tidiga år och därför ”talade med Piteå-dialekt”. Han var en av grundarna av EFS år 1856.

Om de medverkande:
Kjell Söderberg, tidigare lärare på Strömbäcks folkhögskola. Han blev fil.dr i historia 1981 på en avhandling om hur Amerikaemigrationen startade i Sverige.
Daniel Lindmark är professor i kyrkohistoria vid Umeå universitet. Har forskat om olika väckelserörelser och är särskilt intresserad av norrländsk kyrkohistoria.

Samarr: EFS Piteå, Sensus.