Foto: Magnus Borg

Rapport från synenämnden

Nyhet Publicerad

Onsdag 12 juni genomförde den nybildade synenämnden sin första tillsynsrunda i en del av Öjeby kyrkstad. Det övergripande intrycket är att den undersökta delen av kyrkstaden är i gott skick.

Den nybildade synenämnden har som uppdrag att stötta kyrkstugeägare i arbetet med stugornas underhåll. Tillsynen går ut på att synenämnden går runt i ett särskilt område i kyrkstaden och noterar om det finns några förvanskningar i kulturmiljön. Tillsynen handlar helt och hållet om kyrkstugornas exteriörer.

Synenämnden gjorde sin första tillsynsrunda i område 1 (med kyrkstugenummer 1 till 99). Intrycket från tillsynsrundan är att aktuellt område överlag är i gott skick. De förbättringar som synenämnden i huvudsak uppmärksammade på plats rörde exempelvis avvattningslösningar och skorstensskador.

Under en del av dagen medverkade även två brandingenjörer.

Anteckningarna från tillsynsrundan kommer att sammanställas och skickas under augusti månad ut till berörda kyrkstugeägare.