Foto: Sara Andersson

Piteå församling bygger för framtiden

Nyhet Publicerad Ändrad

Hedens kyrkogård kommer att expandera för framtiden. I höst inleds arbetet med en ny personalbyggnad på Hedens kyrkogård, ett arbete som finansieras av begravningsavgiften.

Hedens kyrkogård ligger rofyllt till i skogspartier mellan Öjebyn och Böle. Här finns bland annat Johannes döparens kapell, maskingarage och förråd.

För att möta kommande behov med gravplatser i Piteå kommun kommer Hedens kyrkogård att expandera med nya gravfält. Det innebär också att en ny personalbyggnad behövs. Personalbyggnaden kommer bland annat att bestå av kontor, omklädningsrum, RWC-toalett och lunchrum.
Byggnaden är beräknad att rymma en större personalstyrka som krävs för underhåll av kyrkogårdens gravfält. Den kommer även att ge bättre tillgänglighet vad gäller service till besökare i och med en expedition.
– Vi bygger för framtiden. Det är församlingens uppdrag att planera för kommande generationer, särskilt när det kommer till så viktiga saker som den sista viloplatsen. I och med att andra kyrkogårdar väntas bli fullbelagda inom några år är det viktigt att fortsätta utveckla Hedens kyrkogård, säger Kurt Pedersen, kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling.

Så snart som möjligt inleds den första etappen av arbetet med personalbyggnaden. Planen är att personalbyggnaden kommer att stå färdig senhösten 2020.
– Gravplatsen är en viloplats för de döda, men också en viktig plats för de levande, en plats att sörja på, att minnas och att hedra. Piteå församlings ambition är att Hedens kyrkogård ska få vara en betydelsefull plats även för framtida generationer, säger Mats Björk, kyrkoherde.

Om begravningsavgiften

Personalbyggnaden finansieras helt av begravningsavgiften. Den betalar alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften är gemensam där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten, vilket innebär att invånare får betala begravningsavgift efter en och samma procentsats på alla orter i landet där Svenska kyrkan är begravningshuvudman.

Beslut i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Arbetet med personalbyggnaden har föregåtts av en längre process med kartläggning av hur behoven av gravplatser kommer att se ut i framtiden i Piteå kommun. Arbetet har beretts i församlingens kyrkoråd och budgetramarna har beslutats av församlingens högsta beslutande organ: kyrkofullmäktige.