Foto: Norconsult

Pågående projekt på Hedens kyrkogård

Hedens begravningsplats kommer att bli framtidens begravningsplats i Piteå församling. Nu bygger församlingen en ny personalbyggnad med expedition.

Hedens begravningsplats befinner sig snart i expansion och beräknas bli framtidens begravningsplats i Piteå församling. För att möta behoven bör Heden förberedas för framtiden. Det innebär bland annat en ny personalbyggnad som innehåller mer synlig expedition, RWC-toaletter, lunchrum, omklädningsrum, kontor, med mera. Personalbyggnadens fasad kommer att hålla samma stil som befintliga Johannes döparens kapell och maskingaraget.  

Bakom beslutet att bygga en ny personalbyggnad på Heden ligger en kartläggning på hur behoven kommer att se ut i framtiden. Hedens begravningsplats kommer att utvecklas med nya, stora gravfält. Byggnaden är beräknad att rymma en större personalstyrka som krävs för underhåll av kyrkogårdens gravfält, befintliga som nya. 

Arbetet med personalbyggnaden på Heden inleds april 2020. Kurt Pedersen, kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling, menar att församlingen har ett ansvar att planera för framtida behov.
– Planen är att byggnaden ska stå färdig till nästa års säsong 2021, säger han.

Kartläggning av behoven
Arbetet med personalbyggnaden har föregåtts av en längre process med kartläggning av hur behoven av gravplatser kommer att se ut i framtiden i Piteå församling. Församlingens kyrkoråd har lyft ärendet ett flertal gånger och budgetramarna har beslutats av kyrkofullmäktige, församlingens högsta beslutande organ.

Om begravningsavgiften
Personalbyggnaden finansieras av begravningsavgiften. Den betalar alla oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Begravningsavgiften är gemensam där Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten, vilket innebär att invånare får betala begravningsavgift efter en och samma procentsats på alla orter i landet där Svenska kyrkan är begravningshuvudman.

Pressmeddelande om personalbyggnaden (öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Kurt Pedersen

Kurt Pedersen

Piteå församling

Kyrkogårds- och fastighetschef