Nya kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Nyhet Publicerad

Den 5 december träffades Piteå församlings nya kyrkofullmäktige och valde ledamöter till kyrkorådet samt de ledande i kyrkofullmäktige. Till ordförande i kyrkofullmäktige utsågs Peter Roslund (s). Kyrkorådets nya ordförande blev Sven Ivar Lidström (s).

De förtroendevalda i kyrkofullmäktige är valda vid kyrkovalet som ägde rum 17 september i år. Aktuell mandatperiod är 2018-2021.

Peter Roslund, kyrkofullmäktiges nya ordförande, var ledamot i kyrkofullmäktige den gångna mandatperioden 2014-2017. Peter Roslund tidigare kommunalråd i Piteå kommun, en post som han efter 22 år lämnade i februari i år.  

Sven Ivar Lidström, var kyrkorådets ordförande under den gångna mandatperioden 2014-2017 och fick nu förnyat förtroende som ordförande i kyrkorådet. Sven Ivar har tidigare varit rektor vid Framnäs folkhögskola.

Val av ordförande och vice ordförande i Piteå församlings kyrkofullmäktige

Ordförande Peter Roslund (Socialdemokraterna)
1:e v ordf. Britta Lysholm (Levande kyrka i Piteå församling)
2:e v ordf. Siv Marklund (Socialdemokraterna)

Kyrkorådet

Ordförande Sven Ivar Lidström (Socialdemokraterna)
1:e v ordf. Annica Lundgren (Socialdemokraterna)
2:e v ordf. Anders Pettersson (POSK)

Kyrkofullmäktige sammanträder igen 22 maj 2018 kl. 18.30 på Margretelund, Öjebyn. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Bakgrund

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i Piteå församling med 29 ledamöter och 17 ersättare. Fullmäktige beslutar i viktiga finansiella frågor, frågor av principiell karaktär samt vid frågor som är av större vikt. Fullmäktige väljer i sin tur ett kyrkoråd med tretton ledamöter inklusive kyrkoherden, som är självskriven ledamot. Kyrkorådet är församlingens styrelse och ska förvalta, verkställa och bereda. Förvaltningen innebär bland annat att kyrkorådet har ansvar för församlingens fastigheter och övriga tillgångar. Verkställandet betyder att kyrkorådet ansvarar för att de beslut som kyrkofullmäktige fattar genomförs. Beredning innebär att kyrkorådet ska bereda ärenden som beslutas av kyrkofullmäktige. 
 
Kontaktpersoner:
Mats Björk, kyrkoherde, 0911-27 40 37
Sven Ivar Lidström, ordförande kyrkoråd, 070-683 17 04