Foto: Schantalao/Freepik

Missionshelg 7-8 mars

Nyhet Publicerad

Välkommen till Furubergskyrkans Missionshelg den 7-8 mars - ”Guds mission över alla tider” med talare Rune Backlund.

Furubergskyrkan, Furubergsvägen 20, Piteå.

Talare: Rune Backlund tidigare missionär och biskop i Luleå stift och Nils Nordenstorm samarbetskyrkopräst i Piteå församling.

lördag 7 mars

Biskop Rune Backlund Foto: Luleå Stift

15:00 Föredrag Rune Backlund
15:45 Frukt och kaffepaus
16:00 Fortsättning
17:00 Servering av etiopisk pepparsås. Lotteri.
18:00 Förbönsgudstjänst Nils Nordenstorm, Katarina Wedin. Sång av trion Träden:
Lind, Björk och Grahn.
19:00 Servering

söndag 3 mars

10.00 Gudstjänst. Predikan av Rune Backlund. Sång av Furubergskören. Servering.

All behållning går till EFS Internationella arbete.

Samarr med EFS Furubergskyrkan och SENUS.