Medlem i Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Tack vare dig som är medlem kan vi finnas för människor i svåra stunder och vara med och skapa minnen i livets högtider.

Du har betydelse för andra människor. Genom att vara medlem bidrar du till att barn runtom i världen får rent vatten att dricka, att ungdomar i Piteå får tala om döden och kanske lära känna sig själva lite bättre samt att våra äldre inte sitter ensamma. Som medlem i Svenska kyrkan är du en del av någonting större.

Kanske tycker du inte att kyrkan rör dig men som medlem hjälper du till att kyrkan finns Där den behövs och När den behövs - vid exempelvis livskriser och sorg eller vid olyckor och katastrofer. Det skulle dock inte gå utan alla medlemmars ekonomiska och personliga medverkan.

Din medlemsavgift

Kyrkoavgiften/Medlemsavgiften i Piteå församling är 87 öre per intjänad hundralapp. Genom medlemsavgiften stöder man en stor verksamhet med bl.a. Sjukhuskyrkan, gudstjänster, körer, barngrupper, samtalsgrupper, musik och konsertverksamhet, kulturarv, konfirmandarbete, hembesök, stöd vid kriser och större olyckor, sorgegrupper, jourhavande präst dygnet runt, underhåll av kyrkobyggnader i Piteå m.m.

Begravningsavgift 

Begravningsavgiften i Piteå församling är 24,6 öre per intjänad hundralapp. Begravningsavgiften betalar alla svenska medborgare oavsett medlemskap i Svenska kyrkan. Begravningsavgiften täcker bland annat kostnaderna för en gravplats i 25 år samt lokal vid begravningsceremonin. Begravningsavgiften går också till skötseln av våra kyrkogårdar. Enskild gravskötsel täck inte av begravningsavgiften.

Att bli medlem

När man döps blir man medlem i Svenska kyrkan. Tidigare blev det nyfödda barnet automatiskt medlem om mamma och/eller pappa var medlemmar. Idag blir man medlem genom dopet och som vuxen kan man alltid inträda i Svenska kyrkan, genom dop eller genom att anmäla att man är döpt.

jag vill bli medlem - hur gör jag?

Det är enkelt att bli medlem! Ladda ned dokumentet nedan, skriv under och skicka in till församlingsexpeditionen. Adress: Piteå församling, Nygatan 23, 941 31, Piteå. Du är förstås också välkommen in med blanketten. Här hittar du även Anmälan om inträde för barn under 18 år.

Anmälan om inträde(öppnas i nytt fönster)
Anmäle om inträde för barn under 18 år(öppnas i nytt fönster)