Foto: Whatwolf/Freepik

Meditation och stillhet

Nyhet Publicerad Ändrad

Meditation kan hjälpa oss att stanna av och hinna ifatt vår själ. I februari börjar vårens meditationer. Välkommen en onsdag som passar dig.

Nu börjar vårens meditationer.

Onsdagar kl. 12-13
Start: 6 februari
Kyrkcenter, Nygatan 23, första två tillfällena 6/2 och 13/2,
därefter Piteå kyrka

Datum:

6 februari - Kyrkcenter, Nygatan 23.
13 februari - Kyrkcenter, Nygatan 23.
20 februari
27 februari
6 mars
13 mars
20 mars
27 mars
3 april
10 april - Sista gången för terminen

Introduktion till kristen djupmeditiation

Meditation innebär att sitta sig till stillhet. Vi behöver balans i livet, med både vila och arbete. I vår tid har vi ofta för lite av paus. Vi rusar på och missar ofta både oss själva och andra. Meditation kan hjälpa oss att stanna av, hinna ifatt "vår själ", lättare kunna vara närvarande och bättre hantera de situationer vi är i.

Kroppen och sittställningen är av central betydelse i meditation. Att sitta i balans, i kroppens lodlinje och med så lite spänning som möjligt hjälper dig att nå inre och yttre stillhet. Sittställningen gör det möjligt att spänna av och ge utrymme för andningen. Den fria andningen, i kroppens egen takt, ger dig hjälp till stillhet: Du kan tänka att du andas ut oro och andas in vila och frid. Liksom andningen får komma och gå fritt, försöker du även låta tankarna som kommer och går passera utan att fästa någon vikt vid dem eller värdera dem. Det är inte alldeles enkelt. Men övning ger färdighet!

Meditation är också ordlös bön. Att sitta några stycken tillsammans i tystnad i Piteå kyrka är en förunderligt mäktig och fascinerande upplevelse. Vi hjälper varandra att vara närvarande i det som sker. Vi bär varandra genom tystnaden och stillheten. Och mitt i allt detta så öppnar vi även våra hjärtan och innersta rum för Guds närvaro och kärlek.

Välkommen!