Foto: Emma Dahlbäck

Markupplåtelseavtal

Nyhet Publicerad Ändrad

Markupplåtelseavtal har skickats ut till alla kyrkstugeägare med kyrkstugor i Öjeby kyrkstad. Om du har frågor kring avtalet kan du vända dig till Piteå församling.

Markupplåtelseavtalet som har skickats ut till alla kyrkstugeägare handlar om att kyrkstugeägare kostnadsfritt får disponera det markområde kyrkstugan står på.

I upplåtelsen ingår endast den mark stugan står på, inte någon omgivande mark.

Markupplåtelseavtalet berör även viktiga bestämmelser gällande kyrkstugans nyttjande och underhåll.

Samtliga delägare ska underteckna avtalet.

Frågor kring markupplåtelseavtalet?
Kontakta Piteå församling.
0911-27 40 00.
pitea.forsamling@svenskakyrkan.se