Foto: Dan Petterson, DP-bild. Bilden är beskuren.

Luther i Öjeby kyrka

Nyhet Publicerad

Under vecka 19 kan du se Christina Lundströms Luthertriptyk i Öjeby kyrka. En triptyk är en tredelad ikon. Den illustrerar Luthers tre "allena" - Skriften allena, nåden allena och tron allena.

Om triptyken

Under vecka 19 kan du se Christina Lundströms vackra Luthertriptyk i Öjeby kyrka. Triptyken är en tredelad ikon och illustrerar Martin Luthers tre "allena", nämligen Skriften allena, Nåden allena och Tron allena.

Luthertriptyken har ställts ut runt om i olika församlingar i landet - och nu har den nått Piteå och Öjeby kyrka. Passa på att ta en titt på den vackra tredelade ikonen.

Foto: Dan Petterson, DP-bild.

Om Christina Lundström

Ikonens bildspråk är fyllt av symbolik. Ju mer vi betraktar den, ju mer kan vi läsa ut av den.

Christina Lundström

Christina Lundström, ikonograf, har målat Luthertriptyken. Hon började måla ikoner 1979 och är utbildad vid konsthögskolan i Aten. Hon har även studerat konstvetenskap vid Uppsala universitet och deltagit kurser i ikonmåleri, bland annat hos Mariadöttrarna i Vallby utanför Enköping. Musiken är en annan viktig del av hennes liv. Hon driver även Åkerby Stråks musikskola utanför Uppsala. Läs mer om Christina Lundström på ikonograf.se (extern länk).

Mer om Luthertriptyken - följ med i berättelsen

Sola Scriptura - Skriften allena

Den första ikonen visar Martin Luther (1483–1546) som ung student i en brytningstid mellan medeltid och renässans.

Foto: Dan Petterson, DP-bild.

Blixten som slår ner under ett oväder blir ett nytt vägskäl för Luther. Han väljer att gå med i Augustinerklostret som munk och lämnar sina juridikstudier. I ljusets sken under sina grubblerier bestämmer han sig för att fördjupa sig inom den kristna teologin.

Längst ner till vänster på målningen syns Heliga Birgitta (1303–1373) med sin dotter Katarina och saligförklarade Elisabeth Hesselblad (1870–1957) stående på Tidernas väg som går längs alla tre målningarna i triptyken. De ser upp mot dopfunten som också symboliserar kallelsen till att vara kristen.

Till vänster om dopfunten finner vi Stadtskyrkan i Wittenberg. Luther som nu innehar en professur i teologi undervisar på universitetet i Wittenberg.

Sola Gratia - Nåden allena

Martin Luther är nu en kämpe på flykt, fredlös efter att han kritiserat kyrkans handel med avlatsbrev. I ett försök att reformera kyrkan spikar han upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg.

Foto: Dan Petterson, DP-bild.

Luther skiljer på det värdsliga och det andliga regementet i form av de två svärden. Kejsar Carl V dömer honom i Worms till fredlöshet. Fredrik den Vise och hans bror Johan den Beständige hjälper Luther under hans flykt och gömmer honom i Borgen Wartburg. Där lever Luther mellan åren 1521–1522 som adelsman Junker Jörg. Under den tiden skriver Luther många av sina bästa texter och översätter Bibeln från grekiska till tyska, folkets språk.

S:t Göran på sin vita häst dräper draken och befriar folket.

Kristus korsfästelse påminner oss om att ”Nåden är oss given”.

Sola fide - Tron allena

Nu är Martin Luther gammal, men trofast sin tro. Han har ett hjärta brinnande av kärlek till Gud och människorna. Han visar Bibeln, översatt till folkets språk.

Maria, ömhetens Guds moder, den sanna moderliga kärleken omfamnar honom.

Foto: Dan Petterson, DP-bild.

Musikens strålar träffar J.S. Bach (1685–1750) som tonsätter Guds nåd och kärlek till människorna, Soli Deo Gloria – till Guds ära. Bach går i Luthers fotspår 200 år senare.

På Tidernas väg står Nathan Söderblom (1914–1931). Han kallade Bach för den femte evangelisten och samtalar här med Philipp Melanchton (1497–1560), professor i grekiska språket och Olaus Petri (1493–1552), svensk reformatör, utbildad vid Uppsala och Wittenbergs universitet.

Den lilla landsortskyrkan symboliserar Luthers strävan att var och en i sin vardag kan leva i sin tro och få Guds välsignelse.

Under kyrkan ser vi Luther som barnafader tillsammans med sin fru Catarina von Bora och deras barn.

Längst ner till vänster på Tidernas väg står en flicka av idag, hon har vänt sig om och tittar bakåt och ser historiens fotspår.