Bild till sorgegrupp - blomman ljung med text "Att dela sorgen".
Foto: IKON

Inbjudan till sorgegrupp

Du som är i yrkesverksam ålder och har förlorat en närstående genom olycka, suicid eller plötsligt dödsfall inbjuds till samtalsgrupp om sorg - "Att dela sorgen med andra".

Du som har förlorat en närstående genom olycka, suicid eller plötsligt dödsfall inbjuds till en samtalsgrupp om sorg via Sjukhuskyrkan och Piteå församling. Här får du möjlighet att dela tankar och känslor tillsammans med andra som är i liknande situation. Vi vänder oss till dig som är i yrkesverksam ålder. Vi träffas var 14:e dag med start:

Onsdag 4 november kl.19.00 - 20.30 i Kyrkcenter, Nygatan 23 Piteå

Frågor och anmälan:

Lars Wangby, 0911-27 40 22, lars.wangby@svenskakyrkan.se
Emma Nilsson, 0911-27 41 13, emma.nilsson@svenskakyrkan.se

Anmälan senast 3 november! 

Varmt välkommen!

Ett samarbete mellan Piteå församling och Sjukhuskyrkan