Foto: Magnus Borg

Höstens konserter 2017

Nyhet Publicerad

Välkommen till höstens och julens musik. Musik ger oss möjlighet att drömma, känna och låta själen leva fritt, nära text och toner.

Piteå kyrka
Onsdag 6/9 19.00
”Aftonmusik”
Gitarr- och sångkonsert

Piteå kyrka
Söndag 17/9 18:00
Jard samuelsson

Piteå kyrka
Onsdag 20/9 19:00
”Musik till tröst & vila”
Stefan Lundström, Kicki Enqvist & Anette Jernelöf - Sång
Mattias Sandlund - Cello
Lars Nilsson - Orgel och piano

Öjeby kyrka
Söndag 1/10 18:00
Norrfjärdens blåsorkester

Piteå kyrka
Måndag 2/10 18:30
”Medan ljusen brinner”

Piteå kyrka
Söndag 22/10 18.00
”Stråkar & dragspel i fin harmoni”
Kalle & Elias Norlen - Fiol/ piano
Sture Kuusisalo - Dragspel

Öjeby kyrka
Onsdag 25/10 19.00
Konsert med elever från Framnäs musiklinje

Öjeby kyrka
Söndag 29/10 18.00
”Lars & Lars Alfabetsresa - Hållplats F”
Lars Nilsson - Orgel
Lars Dahlbäck - Ord & tankar

Piteå & Öjeby kyrkor
Lördag 4/11 18:00
”Minnesgudstjänst med stilla musik”
Kyrkokörerna med musiker.

Piteå kyrka
Måndag 13/11 18:30
”Medan ljusen brinner”

Piteå kyrka
Onsdag 15/11 19:00
”Klassiska pärlor”
Musik/dansskolans elever & lärare.

Öjeby kyrka
Söndag 26/11 18:00
”Lars & Lars Alfabetsresa - Hållplats G”
Lars Nilsson - Orgel
Lars Dahlbäck - Ord & tankar

Öjeby kyrka
Måndag 27/11 18:30
”Medan ljusen brinner”
OBS! Öjebyn!

Piteå kyrka
Söndag 10/12 15.00
Julkonsert SCA-kören & Pitebygdens manskör

Piteå kyrka
Måndag 11/12 18:30
”Medan ljusen brinner ”

Piteå kyrka
Måndag 18/12 19:00
”Midvinterljus”
Blå Toners After shopping concert

Långträsk kyrka
Söndag 17/12 16:00
Julkonsert
Sofiakören med gäster.

Öjeby kyrka
Lördag 16/12 18:00
”Julton”
Julkonsert med Öjeby & Infjärdens körer

Piteå kyrka
Onsdag 20/12 19:00
”Julefrid”
Julkonsert med Piteå kyrkokör & Furubergskyrkans kör.