Händer som håller om två koppar med rykande varmt kaffe.
Foto: Shutterstock

Hållplats Foajén våren 2022

Nyhet Publicerad

En öppen mötesplats med intressanta teman att lyssna till och en möjlighet att dela gemenskap och fika tillsammans. Träffarna avslutas med andakt.

Hållplats Foajén

Dag och tid: Torsdag kl. 13.30-16.00, en gång i månaden
Plats: Margretelund, Affärsgatan 17, Öjebyn

20 januari
”Martins pärl- och konsthantverk”.
Martin Lundberg berättar om sitt skapande och vägen dit.

24 februari
”Den inre trädgården”.
Illustrerade bildspel med ord, gitarr och sång.
Marianne Wennstig.

24 mars
”Pilgrimsvandring”.
Terese Lindbäck berättar och visar bilder från sin
pilgrimsvandring i Santiago de Compostela.

28 april
”En poetisk musikalisk resa till skogen, ängarna och vattendragen”.
Ivar Johansson, dragspel.

Samarr: Sensus.