Två flaggstänger med den samiska flaggan och Svenska kyrkans flagga mot en blå himmel.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Föreläsning och gudstjänst under samiska vårvinterfestivalen

Nyhet Publicerad

I samband med Samiska vårvinterfestivalen i Piteå, 9-11 mars får vi besök av prästen Samuel Hellgren som förläser på temat Samerna och kyrkan, på söndagen firar vi samisk-svensk gudstjänst i Piteå kyrka, välkommen!

Piteå församlings program | Samiska vårvinterfestivalen

Torsdag 9 mars

15.00 Föreläsning: Samerna och kyrkan, Piteå museum

Söndag 12 mars

11.00 Samisk-svensk gudstjänst, Piteå kyrka

Föreläsning: Samerna och kyrkan

  • Torsdag 9 mars kl. 15.00 på Piteå museum. Ingen platsbokning krävs – först till kvarn! 

Prästen Samuel Hellgren berättar om försoningsprocessen mellan Svenska kyrkan och samerna och om hur kyrkan tänker arbeta med försoningsprocessen utifrån sju punkter som kyrkan har tagit fram i sitt åtgärdsprogram.

Samuel jobbar till vardags som präst i Älvsby församling och ingår i ett samiskt nätverk i Luleå stift som fungerar som en referensgrupp i samiska frågor.

Samisk-svensk gudstjänst

  • Söndag 12 mars kl 11.00 i Piteå kyrka

Vi firar gudstjänst tillsammans med psalmsång, musik, bön och textläsning på samiska och svenska.
Richard Asplund, präst, Anette Jernelöf, musiker. Deltar gör också Maria Juso och Maria Labba.

Kyrkan kommer att smyckas och gestaltas med samisk utsmyckning. Varmt välkommen!

Läs mer om Försoningsprocessen på Svenska kyrkans webb

En man i samedräkt sitter mittemot ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka.

Försoningsprocessen

Svenska kyrkan har varit delaktig i det koloniala förtryck och övergrepp som skett gentemot det samiska folket. Nu pågår ett försoningsarbete som innebär en offentlig ursäkt och en handlingsplan för försoning.

Altaret i Uppsala domkyrka. I förgrunden den samiska flaggan.

Ságastallamat

Sàgastallamat betyder på nordsamiska dialog eller samtal. Det är en återkommande kyrklig konferens som haft stor betydelse för försoningsarbetet hittills.

Flicka i samedräkt tänder ljus i ljusbäraren.

Samiska

Sedan flera år pågår en viktig utveckling av kyrkans arbete på de samiska språken och med att inkludera det samiska i kyrkans tro och liv.

Två exemplar av boken De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna står uppställda i en kyrka.

Vitboken

De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna är en vetenskaplig antologi där Svenska kyrkan redovisar de kränkningar och oförrätter man gjort sig skyldig till samt granskar sin skuld och sitt ansvar mot samerna i ett kolonialt förflutet.