Händer som ber
Foto: Kristin Lidell/IKON

Fira gudstjänst hemma

Kyrkklockorna ringer, som vanligt, till bön och gudstjänst kl. 11.00 eller annan tid i vår bygd. I dessa tider kan vi inte vara med i gudstjänstrummet, men det finns alternativa sätt att fira gudstjänst på. På så sätt är vår gudstjänstfirande gemenskap fortfarande närvarande — men på ett annat sätt och på olika platser.

1a adventsgudstjänst från Öjeby kyrka med präst,    Lars Wangby.

Läs en bibeltext

Läs kommande helgdags bibeltexter.

Följ en agenda

Här finns en agenda att följa, om du vill fira gudstjänsten hemma. Du kan ladda ned den och skriva ut den eller läsa den direkt på skärmen. Välj det som passar dig bäst:

Gudstjänster på SVT play

Varje söndag under året sänder SVT en gudstjänst från någon av landets alla kyrkor.

Gudstjänster på SVT play.

Helgmålsringning i Sveriges television

Gudstjänster i Sveriges radio

På sr.se finns programmet Gudstjänsten. De sänder varje söndag från en kyrka i Sverige. De sänder också gudstjänster som innehåller religionsmöten. 

Lyssna på gudstjänster i Sveriges radio.

Morgonandakten i Sveriges radio

Helgsmål i Sveriges radio