Foto: Mattias Brandell

Fin stenläggning framtagen 

Nyhet Publicerad

Förra veckan genomfördes ett grävarbete vid stenmuren runt Öjeby kyrka för att ta fram de överväxta rören under muren. En fin stenläggning upptäcktes.

Förra veckan genomfördes ett grävarbete vid stenmuren runt Öjeby kyrka. Syftet var att gräva fram de rör som finns under muren för att förbättra avrinningen från kyrkan. Rören har genom åren blivit övertäckta av bland annat gräs. 

När rören grävdes fram upptäcktes den gamla stenläggningen och arbetet utökades för att få fram hela den fina stenläggningen.   

Stenläggning framtagen under stenmuren vid Öjeby kyrka. Foto: Mattias Brandell
Stenläggning under muren vid Öjeby kyrka. Foto: Mattias Brandell