Foto: Magnus Aronson/IKON

Digitala gudstjänster - advent och jul

Under hela advent och alla julhelger sänder församlingen digitala gudstjänster. Inför varje söndag spelas gudstjänsten in från en av våra kyrkor. Här kan du se gudstjänsterna.

Kyrkklockorna ringer, som vanligt, till bön och gudstjänst runt om i vår bygd men i dessa tider kan vi inte vara tillsammans i gudstjänstrummet. Därför sänder församlingen gudstjänsterna digitalt. Allt du behöver för att delta är en dator, surfplatta eller telefon med internetuppkoppling. Slå på ljudet och följ med, sjung och be eller bara luta dig tillbaka för en stunds ro och eftertanke.

Gudstjänsterna är indelade efter rubriker.
Bibeltexter i digitala gudstjänster: 
Copyright: Texter ur Bibel 2000 © Svenska Bibelsällskapet