Foto: Sara Andersson

Det finns hopp

Nyhet Publicerad

”Det finns hopp” - evenemanget har väckt många frågor och en del missförstånd kring bland annat arrangörsfrågan. Därför vill Piteå församling förtydliga och klargöra sin delaktighet:

Varken Piteå församling eller Piteå Kristna Råd (PKR*) är arrangörer av evenemanget. Arrangör är organisationen Heart of evangelism*.

Heart of evangelism – är tre personer, Sebastian Staket, Carl-Gustaf Severin och Hans Weichbrodt, som förenats i en gemensam vision att sprida hopp till människor runt om i Sverige. För att förverkliga deras vision tar de kontakt med de lokala kyrkorna på de platser de besöker och ber om ekumeniskt stöd. För Piteås del tog de kontakt med PKR. Personerna bakom är.

Piteå församling är en del av PKR som valt att hjälpa till vid evenemanget.
- Evenemanget ”Det finns hopp” skulle komma till Piteå oavsett vårt ekumeniska stöd eller inte, berättar Linnea Vikström, ordförande i PKR:s styrelse och präst i Hortlax församling, Svenska kyrkan Vi valde att stötta evenemanget då ämnet för dessa dagar är just det som vi alla kristna församlingar kan förenas i och har gemensamt: att sprida hoppet i den kristna tron, och det är de lokala kyrkorna som kommer att finnas kvar och sprida hopp även efter evenemanget.

Piteå församlings deltagande under dessa dagar är att vara närvarande och att hålla Piteå kyrka öppen fredag och lördag kväll 18.00–22.00, för samtal, bön och ljuständning.
- Ett sätt att stötta PKR var att hjälpa till att hitta volontärer som kan hjälpa till. Men då vårt inlägg på Facebook uppfattades som att vi själva är med och arrangerar evenemanget har vi valt att ta bort det, säger Mats Björk, kyrkoherde Piteå församling. Men som kyrka har vi också ett ansvar att finnas närvarande i detta för att kunna ha chans att fånga upp det som händer och för att visa på ett sammanhang som finns kvar också efter att tältet monterats ner.
- Med kraft vill jag säga att vi står för Svenska kyrkan i detta och inte något annat. Vad står då Svenska kyrkan för? Inte alltid så lätt att svara på. Men att Svenska kyrkan, och därmed också vår församling, inte har en fördömande syn mot HBTQ-personer, är en öppen och inkluderande kyrka som vill möta alla människor med respekt, är några viktiga ställningstaganden.

*PKR - Piteå Kristna Råd

Piteå Kristna Råd är en samarbetsorganisation för Piteås olika kyrkor. Syftet är att verka för ekumenik* och samarbete mellan de olika kristna kyrkor och föreningar som finns i Piteå kommun. Det är ingen åsiktsgemenskap - Vi tycker och tänker olika i många frågor men den kristna tron har vi gemensamt!
Läs mer här>>>

*Ekumenik

När olika kyrkor samarbetar kallas det ekumenik. Ekumenik är en strävan efter att uppnå enhet i tron på Kristus, en enhet som inte i sig förutsätter att man tycker lika, det är ingen åsiktsgemenskap utan det gemensamma är tron på Jesus Kristus. Ordet ekumenik kommer från grekiskans ”oikoumene” som kan översättas med ”den bebodda världen”. Ordet är bildat av ”oikos” som betyder hus. Ekumenik kan beskrivas som att leva tillsammans i samma hus.

*Heart of evangelism

Tre evangelister förenas i en gemensam vision för Sverige. Läs mer här>>>