Foto: Magnus Borg

Blomsteräng i centrala stan

Nyhet Publicerad

Med en nybildad blomsteräng i centrala stan hoppas Piteå församling, BeeAtWork och Hushållningssällskapet bidra till den biologiska mångfalden i närmiljön.

Området nedanför Piteå kyrkogård, mellan Källbogatan och Sundsgatan, har under sommaren sakta förvandlats till en blomsteräng. Totalt rör det sig om cirka 6 000-7 000 kvadratmeter. Tre bikupor är på plats och fröblandningen såddes i början av juni.

Piteå församling vill tillsammans med BeeAtWork i Norrfjärden och Hushållningssällskapet i Öjebyn uppmärksamma den biologiska mångfalden och pollinatörernas betydelse. Hela naturen vilar på biologisk mångfald, eftersom arter står i nära koppling till varandra.
– För Piteå församling är det både roligt och angeläget att få bidra i arbetet för biologisk mångfald, säger Richard Asplund, kyrkoherde.

Fröblandningen blommar i år
Fröblandningen som såtts in på området är sammansatt av Hushållningssällskapet.
Den innehåller ettåriga örter och baljväxter som blommar nuvarande år, och den kommer att ge pollen och nektar till humlor och bin. Största delen av innehållet i fröblandningen överlever inte vintern.

Tre bikupor
Under sommaren huserar varje bikupa cirka 60 000 bin. På området mellan Källbogatan-Sundsgatan har tre bikupor placerats ut, vilket gör att man kan prata om cirka 180 000 bin. Andreas Schleiss, från BeeAtWork i Norrfjärden, har installerat bikuporna och han berättar att de tre samhällena har vuxit ordentligt under den varma sommaren.
– Honungsskörden har redan börjat och invintringen är inte så långt borta. När jag besökte blomsterängen senast var den full av honungsbin, humlor och andra insekter som gynnas av de olika blommorna, säger Andreas Schleiss.

Skyltar finns uppsatta på området, bland annat med anvisningar om att man inte ska gå för nära bikuporna och att bina arbetar bäst ostört.