Foto: Mattias Brandell

Promenadstråket längst björkallén åter öppen

Nyhet Publicerad

Fällning av skadad björk på Öjeby kyrkogård är nu genomförd och avspärrningen tas bort under dagen.

Just nu pågår arbetet med en Vård- och underhållsplan för träd och buskar på Öjeby kyrkogård.

Under arbetet med planen upptäckte den inhyrda arborist en spricka i en björk längst allén ner mot Trons kapell. Träder var i så dåligt skick att man spärrade av området i väntan på fällning och nu är denna fällning klar.

Foto: Mattias Brandell

Högstubbe lämnas kvar

Trädfällningen är utförd av arboristen i dialog med länsstyrelsen och kvar är nu trädet fast utan kronan och grenarna, en så kallas högstubbe.

- I stället för att avverka hela vägen ner lämnar man en längre stubbe för att allén ska kännas intakt när man går i den, men det är även bra för naturen med insekter som kan bo där, berättar Mattias Brandell, arbetsledare på Öjeby kyrkogård.