Arbetet för stöd till hemlösa fortsätter

Nyhet Publicerad

Piteå kommun och kyrkorna i Piteå har under hösten aktivt sökt lösningar för att ge hemlösa tak över huvudet. Någon lösning är i dagsläget inte klar, men parterna arbetar gemensamt vidare med frågan.

 

Under vintern 17/18 erbjöds hemlösa ett härbärge i Strömgården. Strömgården ska rivas i januari och är därför inte ett alternativ.

- Vi har undersökt olika möjligheter och lokaler för att kunna erbjuda tak över huvudet till de mest utsatta under de kalla månaderna. Vi har dessvärre ingen färdig lösning idag men jobbar vidare med olika alternativ, säger Leif Wikman, Piteå kommun.

Piteå kommun och kyrkorna i Piteå fortsätter tillsammans det långsiktiga arbetet för att förebygga och fånga upp människor i utsatthet. Tillsammans vill kommunen och kyrkorna samverka för en mer långsiktig lösning. I ett akut läge är behovet att få tak över huvudet viktigt medan det på lång sikt också handlar om att hitta vägar ur hemlösheten och jobba förebyggande.

- Vi kommer att satsa på en riktad verksamhet för målgruppen under den här vintern oavsett hur vi löser frågan med tak över huvudet, säger Mats Björk, kyrkoherde i Piteå församling.

Det gemensamma arbetet fortsätter.

- Vi konstaterar att tillsammans kan vi göra mer än var för sig, säger Mats Björk, kyrkoherde i Piteå församling. 

Kontaktpersoner

Leif Wikman, Piteå kommun, 0911-69 62 72
Mats Björk, Piteå församling, 0911-27 40 37
Karin Lundberg, Piteå församling, 0911-27 40 23