279 987 kronor samlades in till Act Svenska kyrkan under 2023

Nyhet Publicerad Ändrad

Under 2023 har Act Svenska kyrkan tacksamt tagit emot 279 987 kr från Piteå församling, pengar som används i långsiktigt arbete för bland annat rättvisa och hälsa, men också till katastrofinsatser. Tack för ditt bidrag!

Ditt bidrag gör skillnad!

I beloppet ingår alla inbetalningar från insamlingsaktiviteter och kollekter. Act Svenska kyrkan arbetar långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt vid katastrofer.

Tack vare stödet har Act Svenska kyrkan under 2023 genomfört långsiktigt utvecklingsarbete i 25 länder och katastrofinsatser i 21 länder. 

I Manilla, Filippinerna, stödjer Svenska kyrkans internationella arbete projekt för att rädda barn från gatan. Foto: Kat Palasi

I Tanzania arbetar Act Svenska kyrkan med att stärka kvinnornas rätt till mark, egendom och resurser för att minska fattigdomen på landsbygden.

Act Svenska kyrkan stödjer mentormammor som söker upp barnfamiljer i utsatta områden i bland annat Etiopien, Sydafrika och Egypten för att utbilda i frågor om hygien, nutrition, vaccination, familjeplanering och rätten till sin egen kropp.
I Filippinerna, tillsammans med tre barnrättsorganisationer och ett brett nätverk av kristna kyrkor arbetar Act Svenska kyrkan för att skydda barn från våld och utsatthet.

Act Svenska kyrkan arbetar även mot könsrelaterat våld i Indien, för mobila kliniker i Palestina och mycket mer. 

Utöver långsiktiga projekt för bland annat fred, jämställdhet och försörjning har Act Svenska kyrkan gjort katastrofinsatser för mat, mediciner och skydd till drabbade i Palestina och Israel, stöd till Ukrainas befolkning samt insatser för jordbävningsdrabbade i Afghanistan.

I Tanzania arbetar Act Svenska kyrkan med att stärka kvinnornas rätt till mark, egendom och resurser för att minska fattigdomen på landsbygden.

Mer information om vad Act Svenska kyrkans åstadkommit under 2023 finns att läsa på hemsidan www.svenskakyrkan.se/act

Internationella gruppen

I Piteå församling finns en internationell grupp. Den vill sprida kunskap och väcka engagemang för vad som händer runtom i världen. Vi är en del av den världsvida kyrkan.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.