Levande kyrka i Piteå församling

1. VILKEN ÄR ER NOMINERINGSGRUPPS FRÄMSTA FRÅGA?

En Levande kyrka nära människor. En kyrka som erbjuder gemenskap, värme och ett andligt hem för alla åldrar med gudstjänster att längta till. Mötesplatser för barn och ungdomar samt fortsatt dop och konfirmationssatsning. Aktivt jobba med generationsväxling = Unga vuxna - Mitt i livet människor.

2. HUR SKA SVENSKA KYRKAN BLI ÄN MER ANGELÄGEN FÖR MÄNNISKOR?

Prioritera diakonin och arbetet med utsatta grupper - samverka med kommunala, regionala och andra aktörer i samhället. Kommunicera mera - synliggöra allt vad kyrkan gör för att motivera människor att engagera sig och vilja stödja kyrkans breda och rika arbete.

Kontakt

Helén Lindbäck
Telefon: 073-048 53 86
E-post: Helen_prast@hotmail.com 

läs mer

Bloggen - enlevandekyrka.blogspot.se

Facebook - Levande kyrka i Piteå församling Svenska kyrkan

kandidater

Se fullständig lista över Levande kyrkas kandidater.