Kollektlistor

Här kan du se var kollekten har gått under tidigare år.

2021

Här har vi tyvärr inte hunnit uppdatera informationen på hemsidan. Tills vidare kan du kontakta oss direkt om du har frågor runt kollekten under 2021 och halva 2020.
Telefon: 0911-27 40 80

 

2020

1 januari – Act Svenska kyrkan
5 januari - Act Svenska kyrkan
6 januari - Act Svenska kyrkan, Julkampanjen avslutas.
12 januari - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar.
19 januari – Svenska Bibelsällskapet
26 januari – Pitemissionen
2 februari - Luleå stifts Norra Kyrkosångsförbund, LUNK och Luleå stifts Södra Kyrkosångsförbund, LUSK
9 februari – Svenska Kyrkans Unga
16 februari – Svenska kyrkan i utlandet, SKUT
23 februari – Act Svenska kyrkan, Fastekampanjen startar.
1 mars – Act Svenska kyrkan
8 mars – Act Svenska kyrkan
15 mars – Act Svenska kyrkan, del av fastekampanjen.
22 mars – Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund.
29 mars – Utb Evangelister i Tanzania.
5 april – Act Svenska kyrkan, slut på fastekampanjen.
10 april – Credo Sverige – Kristet skol- och studiearbete.
12 april – Luleå stifts vänstiftsarbete.
13 april – Act Svenska kyrkan
19 april – Diakonikassan
26 april – Evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS

 

2019

1 januari - Svenska kyrkans internationella arbete
6 januari - Svenska kyrkans internationella arbete – Julkampanjen avslutas
13 januari - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar
20 januari - Svenska Bibelsällskapet
27 januari - Svenska kyrkans internationella arbete – Ett värdigare liv för Romer
3 februari - Svenska kyrkans Unga i Luleå distrikt
10 februari - Svenska Kyrkans Unga
17 februari - Folkhögskolor i samarbete med Luleå stift
24 februari - EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen
3 mars - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen startar
10 mars - Pitemissionen
17 mars - Älvsby Folkhögskola
24 mars - Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund
31 mars - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen
7 april - Diakoni I församlingen - akutkassa
14 april - Svenska kyrkans internationella arbete – Fastekampanjen avslutas
19 april - Svenska kyrkans internationella arbete
21 april - Svenska kyrkans internationella arbete
22 april - Svenska kyrkans internationella arbete
28 april - Kyrkstugeägarnas intresseförening
5 maj - EFS Piteå
12 maj - Sveriges Kristna Råd
19 maj - Svenska Kyrkans Unga och Salt (Barn och unga i EFS)
26 maj - Piteå Kristna Råd
30 maj - Diakonala satsningar i Luleå stift - år 2019 flyktingarbetet i Luleå stift
2 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
9 juni - Luleå stifts vänstiftsarbete
10 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
16 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
22 juni - Luleå stifts ungdoms- och lägergårdar
23 juni - Havsbadskyrkan
30 juni - Svenska kyrkans internationella arbete
7 juli - ACT Svenska kyrkan
14 juli - ACT Svenska kyrkan
21 juli - Svenska kyrkans internationella arbete
28 juli - Diakonin i församlingen/akutkassa
4 augusti - Svenska kyrkan i utlandet
11 augusti - ACT Svenska kyrkan
18 augusti - Svenska kyrkans internationella arbete
25 augusti - KRIK (Kristen idrottskontakt)
1 september - Hela Människan
8 september - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
15 september - Diakoniinstitutionerna
22 september - Ekumeniskt arbete, Europeiska kyrkokonferensen (KEK)
29 september - Svenska kyrkan i utlandet
6 oktober - ACT Svenska kyrkan
13 oktober - Sveriges kyrkosångsförbund
20 oktober - Folkhögskolorna som har samarbete med Luleå stift
27 oktober - Pitemissionen
2 november - Svenska kyrkan i utlandet
3 november - Stiftsinsamlingen 2019, för särskilt ändamål
10 november - Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar
17 november - Svenska kyrkans internationella arbete
24 november - P220 Ett värdigare liv för romer
1 december - Svenska kyrkans internationella arbete (start för julkampanj)
8 december - ACT Svenska kyrkan
15 december - Svenska Kyrkans Unga
22 december - Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)
25 december - ACT Svenska kyrkan
26 december - Luleå stifts vänstiftsarbete
29 december - Svenska kyrkans internationella arbete (del av julkampanjen)