Kandidater - Levande kyrka i Piteå församling

 1. Jens Räsänen 32 år, Butiksbiträde
 2. Britta Berglund 69 år, Ekonom
 3. Jörgen Hellsten 50 år, Managementmentkonsult
 4. Malin Viklund 44 år, Egen förtagare/Frisör
 5. Beatrice Weiborn 39 år, Förskollärarstudent
 6. Nickolina Burvall Nilsson 50 år, Miljö & Kvalitetsutvecklare
 7. Karolina Höglund 33 år, Boendehandledare
 8. Margaretha Berglund 44 år, Snickare
 9. Ingrid Nilsson 75 år Pensionerad Lärare
 10. Olof Hammarbäck 78 år, Pensionerad Sjuksköterska
 11. Elisabeth Engström 58 år, Undersköterska
 12. Maria Sköld 67 år, Pensionerad Språk och Reseledare
 13. Gun-Marie Hammarbäck 75 år, Pensionerad Sjuksköterska
 14. Nils-Olof Nilsson 77 år, Pensionerad lärare
 15. Erika Johansson 58 år, Undersköterska
 16. Richard Brännström 84 år, Pensionerad Lagman
 17. Doris Eliasson 69 år, Undersköterska
 18. Ellinor Sandlund 70 år, Skohandlare
 19. Ulf Karlsson 78 år, Pensionär
 20. Helén Lindbäck 70 år, Präst