Man sitter nedböjd i kyrkbänk
Foto: Magnus Aronson/IKON

Har din arbetsplats beredskap för sorg?

Om det börjar brinna har din arbetsplats förmodligen hög beredskap. Ni brand övar säkert då och då och märker ut nödutgångar med självlysande skyltar.

Med största sannolikhet har ni även en första hjälpen-låda fylld med bandage och sårtvätt ifall någon skulle skadas. Men när en anställd sörjer står många handfallna inför situationen. Trots att det är mer vanligt förekommande.

När SIFO frågade 4200 personer svarade 7 av 10 att de har upplevt att de inte vet vad de ska göra eller säga när en person sörjer. Samtidigt menar 95 % att det är viktigt att finnas där för den som sörjer. I undersökningen framkommer det också att många hade önskat mer stöd från arbetsgivare och chefer när de senast var i sorg.

Därför har Svenska kyrkan tagit fram Första hjälpen vid sorg i form av en folder med tips baserade på vår långa erfarenhet av att möta och stötta människor i sorg.

Första hjälpen vid sorg är konkreta tips på sådant vi som medmänniskor, chefer, arbetsgivare och kollegor kan göra för den som sörjer. I smått och stort. Vi hoppas att tipsen ska göra så att fler känner sig tryggare och bättre förberedda nästa gång någon i deras omgivning sörjer, så att ingen ska lämnas helt ensam i sin sorg. För även om sorg inte kan botas så kan den göras mer uthärdlig genom att delas.

Foldern finns att hämta på Kyrkcenter, Nygatan 23, Piteå.

Foldern kan gärna finnas på fikabordet för att öka beredskapen inför mötet med andras sorg. Du kan beställa affischer och foldrar helt gratis på Svenska kyrkans hemsida svenskakyrkan.se/forstahjalpenvidsorg.

Behöver ni hjälp kring mötet med sorg är ni välkomna att kontakta oss.
Vi har utbildade präster och diakoner, med tystnadsplikt.

Hör av er till

Församlingsexpeditionen 0911-27 40 80
Sjukhuskyrkan 074-037 64 21 (beredskapsjour dygnet runt)