Meny

Hållplats Piteå

För Piteå församling är det självklart att engagera sig och stödja asylsökande samt alla de som fått uppehållstillstånd.

Vi vill verka för mångfald genom att skapa meningsfulla mötesplatser och bidra till en god väg in i samhället genom bland annat svensk undervisning.

Församlingen har sedan flera år ett fungerande samarbete med Piteå kommun och har byggt upp ett nätverk med flera organisationer såsom Röda korset, Rädda Barnen med flera. Piteå församlings avsikt är att stödja de asylsökande som kommer till Piteå så länge behov finns. Omfattningen av stödet styrs utifrån de resurser som finns. Arbetet skulle vara omöjligt utan våra engagerade volontärer som gör en viktig insats.

HÅPP

Församlingen har skapat en referensgrupp som arbetar under namnet HÅPP – HÅllPlats Piteå ("Hopp") där gemensamma erfarenhet och kontakter tas tillvara på bästa sätt.

Exempel på aktuella verksamheter:
Öppet Hus, svenskundervisning, Café Nyfiket, SFI och Flyktingvän.

Läs mer om församlingens engagemang i:   

 

Läs kyrkoherde Mats Björks tankar om Långträsk och Koler.