Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravskötsel - prislista 2019

Blomstersmyckning eller enbart vård kan beställas för 3 år. Nu finns även möjlighet att teckna längre avtal för gravskötsel som sträcker sig längre än 3 år.

Blomstersmyckning

Prisgrupp 1 - 2 huvudväxter, 5 kantväxter, vård ingår.
Pris: 1 995 kr (3 år).

Prisgrupp 2 - 3 huvudväxter, 7 kantväxter, vård ingår.
Pris: 2 295 kr (3 år).

I blomstersmyckning ingår:

Sommarblommor, ogräsrensning, i ordningsställande av gravkulle, vid behov gödsling eller utbyte av blomjord.

Enbart vård

Pris: 1 380 kr (3 år).

I vård ingår:

Iordningställande av blomkulle, ogräsrensning, skötsel, vattning och vid behov gödsling eller utbyte av blomjord.

Vattning

Vattning sker från vecka 24 till och med vecka 37. Viss skillnad kan dock förekomma från år till år beroende på väder.

Val av plantor

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för valet av plantor med hänsyn tagen till tillgången på plantor.

AnnCharlott Olsson

AnnCharlott Olsson

Piteå församling

Assistent - bokning kyrkogårdsärenden

Helene  Nilsson

Helene Nilsson

Piteå församling

Assistent - bokning kyrkogårdsärenden