Närbild på en stenduva på en gravsten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Att ansvara för en grav

Här får du veta mer om gravrätt och att vara gravrättsinnehavare.

Varje grav som upplåtits med gravrätt måste ha en gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som ska gravsättas inom gravplatsen. Hen bestämmer utseende och storlek på gravsten, övrig utsmyckning samt om gravrätten ska förnyas eller om gravplatsen ska återlämnas till begravningsverksamheten. 

Vid en begravning så är det dödsboet som utser en eller flera gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter gravsättningen. Gravrättsinnehavaren behöver inte bo på orten, men ska ha nära anknytning till den gravsatte. Gravrättsinnehavet kan överlåtas till någon annan och gravrätten kan också upplåtas på nytt om en befintlig gravrättsinnehavare har gått bort.  

Grön skylt på graven?

Läs mer om vårt projektet Gravrättsinnehavare sökes!

FAKTA: Gravrätt och gravrättsinnehavare

Alla som bor och är folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats. Rätten löper vanligtvis i 25 år, men kan därefter förlängas ytterligare.

En gravrättsinnehavare är den släkting eller närstående som är ansvarig för gravplatsen och ser till att den hålls i ordnat och värdigt skick. Om man vill kan man vara flera gravrättsinnehavare för en grav. 

Vid en begravning så är det dödsboet som utser en eller flera gravrättsinnehavare. Det ska göras inom sex månader efter gravsättningen. Gravrättsinnehavaren behöver inte bo på orten, men ska ha nära anknytning till den gravsatte. Gravrättsinnehavet kan överlåtas till någon annan och gravrätten kan också upplåtas på nytt om en befintlig gravrättsinnehavare har gått bort.  

Alla gravrättsinnehavare får ett så kallat gravbrev. Gravbrevet fungerar som ett bevis på dina rättigheter och skyldigheter kring den aktuella graven. Där finns också gravens nummer och andra uppgifter som du behöver när du kontaktar oss om till exempel gravskötselavtal eller nya gravsättningar. Är du osäker på om du är gravrättsinnehavare så kan du kontakta oss så hjälper vi dig, och skriver ut ett nytt gravbrev vid behov.  

Du kontaktar församlingsexpeditionen så skriver vi ut en blankett som du får signera. Gäller det en ny gravsättning så kan du läsa hur det går till under ”Vem kan bli gravrättsinnehavare”.

Gravrättsinnehavaren får bland annat bestämma:

  • vem som ska gravsättas i graven
  • utformningen av gravstenen (inom gällande regler)
  • gravplatsens utsmyckning
  • förnyelse av gravrätten

Vi skickar ett erbjudande om föryelse till gravrättsinnehavarna. De får då välja om de vill bevara graven i ytterligare 15 år till en kostnad. Eller om de vill lämna tillbaka graven för att en ska plockas bort. 

Om ingen vill vara gravrättsinnehavare, eller om gravrätten återlämnas går gravrätten till huvudmannen (Piteå församling). När en grav anses återlämnad har huvudmannen rätt att ta bort gravstenen samt återanvända platsen. Gravplatsen bevaras under minst 25 år från senaste gravsättningen till förmån för de som är gravsatta innan den eventuellt återanvänds. 

Vad betyder den gröna skylten på graven?

Vi söker efter gravrättsinnehavare

Har du sett en grön skylt på graven du besöker? Ta då kontakt med expeditionen! Detta beror på att det saknas gravrättsinnehavare, kontaktuppgifter eller att gravrätten har gått ut.