Foto: IKON/Alex & Marti

Furubergskyrkan och Piteå Havsbad

Piteå församling vill engagera sig och stödja asylsökande samt nyanlända som kommer till Piteå.

Under 2017 har det på Piteå Havsbad bedrivits verksamhet två dagar/vecka med svenskundervisning. Under vårterminen ansvarade församlingen för och höstterminen Sensus. Under HT har många asylsökande, familjer, flyttats så gruppen blev för liten och svenskundervisningen blev därför inställd.

Under året startades också ett nytt projekt på Furubergskyrkan utifrån de behov vi upplevt finns på Piteå Havsbad. De asylboende på havsbadet har ett stort behov av att få byta miljö emellanåt och träffa andra människor. Projektet erbjuder en kyrkbuss för de asylsökande som vill fira gudstjänst och dela en kristen gemenskap på Furubergskyrkan på söndagar. Furubergskyrkan har även haft öppet hus en torsdag i månaden där de bjudit in till många olika aktiviteter som exempelvis biljard, pingis, hoverbord, lek, pyssel, spel med mera. Det erbjuds även lite svenskundervisning och alla bjuds på fika. Syftet är att stötta de kristna asylsökande på boendet men även öppna upp för de som är intresserade av att veta mer om kristen tro. Arbetet på Furubergskyrkan fortsätter 2018.