Förprojekt Pite missionen

Utifrån ökade behov av stöd för utsatta grupper i samhället har Piteå Kristna Råd (PKR) och Piteå kommun fört samtal om hur man tillsammans kan möta detta behov. För att utreda möjligheter, resurser och behov har ett förprojekt inletts: Pite missionen.

Piteå församling, en del av PKR, har initierat förprojektet och anställt en projektledare på 50 % under 2016 som ska arbeta med att ta fram ett underlag, bygga nätverk och uppskatta kostnader för att etablera Pite missionen.

Syfte och mål
Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag till ett eventuellt längre projekt med avsikt att starta upp en lokal stadsmission – Pite missionen i samverkan med flera aktörer. Förprojektet ska definiera målgrupp, behov, verksamheter och ekonomiska ramar. Begreppet stadsmission är skyddat därav namnet Pite missionen.

  • Projekttid: 1 januari 2016 – 31 december 2016

 

Senaste nytt

2016.04.26
Under årets första månader har en kartläggning och omvärldsanalys gjorts av de behov som finns hos utsatta grupper i Piteå. Kartläggningen innefattar även vad som redan görs av olika sociala aktörer för att möta dessa behov. Behoven är många och resurserna begränsade därför har en prioritering gjorts.

Referensgruppen för Pitemissionen har beslutat att prioritera och inrikta insatser mot de människor som lever i hemlöshet. Nästa steg i förprojektet är nu att definiera vilka verksamheter som främst kan möta de hemlösas behov. Detta steg innefattar även att skapa samverkan med andra aktörer för detta arbete ska bli så bra som möjligt.

2016.03.16
Här finns en presentation och sammanfattning från Dialogkvällen 15 mars.  

Kontakt

Linda Jele

Linda Jele

Piteå församling

Diakon